Assetmanagement

“Assetmanagement gaat over keuzes maken. Deze keuzes zijn als het goed is afgestemd op wat voor jouw organisatie belangrijk is. Daarbij wordt rekening gehouden met aanvaardbare risico’s, aanvaardbare kosten en gewenste prestaties van alle assets die “gemanaged” moeten worden. Dit zijn in feite de installaties en/of kunstwerken die een organisatie bezit.”

Assetmanagement is het halen van de maximale waarde uit deze installaties!
Een minimale voorwaarde om dit te kunnen is dat er is afgesproken wat waarde is, het zogenaamde waardesysteem. Binnen assetmanagement wordt een dergelijk waardesysteem vaak het bedrijfswaardenmodel of afwegingskader genoemd. Hierin wordt opgenomen hoe de verschillende aspecten van waarde ten
opzichte van elkaar gewogen moeten worden, zowel in een direct vergelijk, als in een vergelijking met onzekerheid als in een vergelijking op verschillende momenten. (Transparante) keuzes maken wordt erg ingewikkeld zonder een dergelijk waardesysteem. Je hebt dus een bedrijfswaardenmodel nodig.

Bedrijfswaardenmodel

Het waardesysteem is sterk afhankelijk van de omgeving waarin het wordt toegepast. In de financiële wereld is de waarde beperkt tot geld, maar ook bij een commerciële productieomgeving is dat vaak
de kernwaarde. Voor publieke voorzieningen als infrastructuren spelen ook andere waarden een rol zoals bijvoorbeeld bereikbaarheid, duurzaamheid, veiligheid en reputatie. Met een gedefinieerd bedrijfswaardenmodel is het in principe mogelijk om assetmanagement te bedrijven. Met een dergelijk model kunnen immers de verschillende alternatieven gewaardeerd worden en de gehele logica van asset management schrijft voor dat het alternatief met de hoogste waarde gekozen moet worden. Beslissingen die op deze manier genomen worden zijn resultaten van assetmanagement. Aangezien elk proces waarmee investeringen of onderhoudsbeleid wordt vastgesteld ergens een beslismoment kent, is het model dus altijd en overal toepasbaar.  Het bedrijfswaardenmodel is in de praktijk veelal geïntegreerd in de risicomatrix.

Assetmanagement kent een brede context. Hoe breed dat kan zijn, is uitermate goed beschreven door The Institute of Asset Management in de uitgave van “an anatomy”

Asset Management – an anatomy