Assetmanagement Risico Register

Het risicoregister is de plek waar geïdentificeerde risico’s worden opgeslagen. Behalve ze te benoemen zijn ze ook voorzien van risicogegevens per bedrijfswaarde. Het risicoregister is een tool dat kan helpen bij het voldoen aan stap 2 van de 7 assetmanagement stappen. Veel organisaties worstelen hiermee. Vandaar dat LEAM een risicoregister heeft gemaakt dat u gratis kunt downloaden zonder verdere registratie. Voorwaarde is wel dat u een risicomatrix heeft het congruent is met de matrix in het model. Als vanzelf kan LEAM hierbij ondersteunen.

U kunt het Assetmanagement Risico Register downloaden door te klikken op de afbeelding hieronder.

Let op: sinds 29 januari 2024 bevat het register een eenvoudige macro om gegevens te vernieuwen. Om dit te laten werken dienen macro’s te zijn ingeschakeld. De macro is een nice to have, maar niet noodzakelijk voor de werking van het risicoregister. Het register zonder macro is hier te downloaden.

Impressie  van het risicoregister
Impressie van het risicoregister