Assetmanagement Risico Register

Het risicoregister is de plek waar geïdentificeerde risico’s worden opgeslagen. Behalve ze te benoemen zijn ze ook voorzien van risicogegevens per bedrijfswaarde. Het risicoregister is een tool dat kan helpen bij het voldoen aan stap 2 van de 7 assetmanagement stappen. Veel organisaties worstelen hiermee. Vandaar dat LEAM een risicoregister heeft gemaakt dat u gratis kunt downloaden zonder verdere registratie. Voorwaarde is wel dat u een risicomatrix heeft het congruent is met de matrix in het model. Als vanzelf kan LEAM hierbij ondersteunen.

U kunt het Assetmanagement Risico Register downloaden door te klikken op de afbeelding hieronder.

Impressie  van het risicoregister
Impressie van het risicoregister