Strategisch assetmanagementplan

Één van de outputs van stap 1 van de 7 assetmanagement stappen (strategie) is een zogenaamd strategisch assetmanagementplan (SAMP). Dit plan beschrijft de de vertaling van organisatiedoelen naar assetmanagement doelstellingen. Ook beschrijft het de wijze waarop een organisatie dat gaat realiseren.

“Anders gezegd: strategische kaders vertalen naar uitvoerbare plannen.”

SAMP van waterschap Vallei en Veluwe (foto: Romeo Neuteboom Spijker)

Het plan beschrijft de uitgangspunten hoe om te gaan met thema’s die voor een organisatie belangrijk zijn door dit te vertalen naar één uniform afwegingskader met bedrijfswaarden gecombineerd met een risicomatrix.

Wat er in een SAMP staat loopt uiteen. De ISO norm voor assetmanagement schrijft dit niet voor. Belangrijker is dat in het SAMP datgene moet staan dat past bij de organisatie en de mate waarin de organisatie zich op assetmanagement vlak heeft ontwikkeld. Een perfect SAMP in een organisatie waar maar weinig mensen zijn aangehaakt op dit thema verdwijnt al snel in de kast. Een SAMP opstellen doe je dan dus ook met elkaar. En heb je het plan eenmaal klaar, dan zal het in de tijd  waarschijnlijk nog aangepast gaan worden.  Een aantal onderwerpen zie ik wel terugkomen in de vorm van een aantal vragen:

 • Welke assets worden met het SAMP ondervangen?
 • Welke belangrijke uitgangspunten worden gehanteerd? Wat zijn de doelen en hoe zijn die vertaald naar bedrijfswaarden? Wat zijn die bedrijfswaarden en wat wordt ermee bedoeld?
 • Hoe maakt de organisatie keuzes? Welke afwegingen horen daarbij? Hoe is de relatie tussen risico’s, prestaties en kosten?
 • Hoe meet je deze keuzes? Welke (K)PI’s spreek je met elkaar af.
 • Hoe meet je prestaties van het assetmanagement-systeem? Wat doe je dan?
 • Hoe ga je om met risicomanagement?
 • Hoe ga je om met de financiële kaders?
 • Welke rollen en verantwoordelijkheden zijn er en hoe is dit georganiseerd?
 • Hoe communiceer je. intern en extern naar diverse stakeholders?
 • Hoe borg je de voortgang, systeem, plannen, uitvoering?
 • Hoe ga je om met data en hoe vertaald dit zich naar informatie?
 • Hoe ga je om met wijzigingen en verbeteringen (borgen)?

Bovenstaande is niet uitputtend. het is een indicatie van wat in een SAMP kan worden opgenomen. Nogmaals, uitgangspunt is – althans voor mij – waar een organisatie nu staat en aan de hand daarvan een plan opstellen. Uiteindelijk moet een SAMP iets waardevols toevoegen en dat is pas wanneer het gebruikt wordt.