Bedrijfswaarden

Assetmanagement gaat over het maken van keuzes. Wat een keuze beter of slechter maakt is afhankelijk van wat de organisatie die de keuzes maakt belangrijk vind. Wat belangrijk is kan ook wel een waarde worden genoemd. En zo heeft iedere organisatie zijn eigen set aan belangrijke waarden. Waarden gaan dus niet enkel over geld. Welke waarden belangrijk zijn wordt mede bepaald door de branche waartoe een organisatie behoord. Zo is een belangrijke waarde van een smartphone fabrikant bijvoorbeeld het imago (bepaald door kwaliteit, innovatie, design) en voor banken zijn dit juist wel de financiën. Voor een drinkwaterbedrijf is leveringszekerheid een belangrijke waarde en voor een waterschap droge voeten. Dergelijke waarden worden ook wel bedrijfswaarden of organisatiewaarden genoemd.

Kenmerken

Maar wat maakt een waarde nu een bedrijfswaarde? Een aantal kenmerken:

  • Bedrijfswaarden worden in grote lijnen bepaald door de belanghebbenden van een organisatie. Dit zijn klanten, afnemers, ingezeten, andere bedrijven, overheidsinstellingen, etc.
  • De bedrijfswaarden bepalen waaraan een organisatie een bestaansrecht aan ontleent.
  • Een bedrijfswaarde is dus meer dan enkel financieel.
  • Vraagt om van buiten naar binnen te denken.
  • Staan los van elkaar, maar kunnen elkaar wel beïnvloeden.
Afwegingskader

Elke bedrijfswaarde heeft een doel en een succesfactor. De bedrijfswaarden kunnen samen in een afwegingskader worden gezet waarin ze ten opzichte van elkaar kunnen worden gewogen. Dit afwegingskader vormt de basis van alle assetmanagementbesluiten. Zonder dit afwegingskader is het bedrijven van assetmanagement in principe dus niet mogelijk.

Door mogelijke gebeurtenissen en de effecten hiervan te projecteren op deze bedrijfswaarden kan een uitspraak gedaan worden of een gebeurtenis ongewenst is en waarvoor de maatregelen genomen moeten worden. Daarmee wordt het afwegingskader eigenlijk een risicomatrix, met daarin opgenomen kans, effect en de afweging tussen de bedrijfswaarden. Het bedrijfswaardenmodel is een resultaat van stap 1 van de 7 assetmanagement stappen.