Strategie

Stap 1. Van de 7 processtappen van assetmanagement vormt de stap strategie de uitgangspunten. Uitgangspunten over hoe om te gaan met installaties en kunstwerken. Daarbij wordt een vertaling gemaakt van de bedrijfswaarden en de operationele doelstellingen in beleid. De strategie beschrijft o.a. welke risicotolerantie wordt gehanteerd. Dus welk risiconiveau wordt nog als acceptabel beschouwd.

Hoe hiermee wordt omgegaan wordt mede bepaald door trends en maatschappelijke ontwikkelingen. Maar natuurlijk ook door kosten en niet te vergeten, het huidige risiconiveau.

Dat lijkt een contradictie. Stap 1 is immers het bepalen van de strategie. Echter in de praktijk is de eerste stap die veelal wordt genomen stap 2: risicomanagement.

De strategie geeft invulling aan de ontwikkeling van assetmanagement in een organisatie. Het heeft het kader voor een strategisch assetmanagementplan (SAMP) en in veel gevallen ook een financiële prognose. De strategie kan ook aangeven op welke thema’s en op welk niveau de organisatie zich wil ontwikkelen. Hiervoor kan bijvoorbeeld een scan worden uitgevoerd die de volwassenheid van de organisatie in beeld brengt.