Voortgangsbewaking

Stap 6. Zoals het woord al suggereert bewaak je in deze stap de voortgang van het afgesproken werk. Dit is niet nieuw. Echter nu doe je dit aan de hand van de SLA en wat je daarin met elkaar hebt afgesproken. Hierin kunnen afspraken staan over meetbare prestaties, programma-eisen, maar ook over samenwerking en rollen en verantwoordelijkheden.

Deze stap maakt het mogelijk om tijdig te constateren of de uitvoering nog in de pas loopt of dat interventies gedaan moeten worden. Dat kan bijsturing zijn op afwijkingen, maar ook het aanscherpen of verzwakken van doelen. Altijd in overleg en gedocumenteerd!