Toepasbaar assetmanagement

why

Een belangrijk gegeven binnen overheden is dat dat budgetten veelal onder druk staan. Tegelijkertijd moet de infrastructuur wel beschikbaar blijven om u als gebruiker en afnemer dat te geven waarvoor u belasting betaald. Dat roept de vraag op hoe overheden een betrouwbare infrastructuur kunnen garanderen met installaties die langer mee moeten terwijl de budgetten niet toereikend zijn. Dat betekent keuzes maken. Het maken van keuzes waarbij een balans wordt gevonden tussen de kosten, de te verwachten prestaties van de infrastructuur en zonder al teveel risico op uitval. Tijdens deze assetmanagement training maakt u niet enkel kennis met de belangrijkste begrippen binnen assetmanagement, maar weet u ze ook toe te passen in uw eigen context.

wie

U wilt niet enkel weten wat assetmanagement is, maar u wilt het ook toepassen binnen uw organisatie. Vanuit de juiste verantwoordelijkheid weet u medestanders te mobiliseren en wordt u de drijvende kracht achter assetmanagement. Ook hier wordt u in getraind!

Ik behandel tenminste de volgende inhoudelijke onderwerpen:

 • Wat is assetmanagement
 • Samenhang van de diverse assetmanagement stappen
 • Bedrijfswaarden
 • (Kritieke) Prestatie indicatoren
 • Stakeholders
 • Rollen en verantwoordelijkheden
 • Risicomanagement
 • Risicomodellering
 • Werken met een risicomatrix
 • Levenscyclus denken
 • Prioriteren van maatregelen
 • Asset Performance Modellering
 • Informatiebeheer
 • NEN 55000 relaties

Assetmanagement implementeren is een verandering teweeg brengen. Ondersteunende cultuur en communicatie thema’s in mijn trainingen kunnen zijn:

 • Samenwerken
 • Ik en de ander
 • Duidelijkheid
 • Persoonlijk leiderschap
 • Wat doe jij?
 • Omgaan met weerstand
 • Aanwezig zijn

Deze toevoeging maakt trainingen van en door LEAM uniek.

tijdsduur

Een Assetmanagement training duurt gemiddeld drie dagen, maar dit is natuurlijk geheel afhankelijk van uw wens en behoefte.

hoe werk ik

Eerst volgt een intake. Tijdens deze intake wil ik uw werkelijke behoefte achterhalen en deze in lijn brengen met wat haalbaar is in uw organisatie. Op deze wijze kan ik een optimale maatwerk training aanbieden. Dat kan een training van één dag zijn of meerdere dagen. Geheel afhankelijk van de doelgroep de rollen van de deelnemers en wat u als resultaat wenst in houding en gedrag.

Wat anderen zeggen!