Risicomanagement

Stap 2. Met risicomanagement trachten we inzicht te verkrijgen in de risicopositie om vervolgens passende maatregelen te nemen. Met assetmanagement maken we dus keuzes over te nemen maatregelen en die keuzes dragen bij aan het verbeteren van de risicopositie.

Om dit te kunnen doen voer je risicoanalyses uit. Deze risicoanalyses zijn nodig omdat het zorgt voor input dat het nemen van maatregelen rechtvaardigt naar de belanghebbenden van een organisatie. En daar zit de link met de bedrijfswaarden!

Met de stap risicomanagement voer je dus meerdere risicoanalyses uit op de installaties / kunstwerken in het areaal dat beheerd wordt. Voor die risico’s die vanuit de strategie niet acceptabel zijn worden maatregelen gedefinieerd. En dat doe je op basis van de toegevoegde waarde. En daar heb je dan weer de risicomatrix voor nodig. Heb je de risico’s goed in beeld, dan heb je een risicoregister aangelegd en deze dient beheerd te worden. Je hebt al je risico’s in beeld met de nodige knelpunten.

Risicomanagement is een proces dat bestaat uit meerdere stappen. Deze stappen dienen goed gefaciliteerd te worden, teneinde goede risicoanalyses te verkrijgen. Risicomanagement is misschien wel het lastigste deel van assetmanagement gezien de hoeveelheid informatie die verwerkt moet worden. Een goede risicomatrix is van groot belang om de risico’s te beoordelen.

LEAM heeft vele risicosessies mogen begeleiden.