Methodieken

LEAM kan groepen ondersteunen door gebruik te maken van meerdere methodieken en vaardigheden. In volgorde van bekwaamheid o.a.:

 • Organisatie van (kennis) sessies/conferenties en de presentatie ervan, dagvoorzitterschap
 • Visie vorming. Denk aan forecasting, scenario analyse.
 • Intervisie¬†
 • Project startup, project follow-up. O.a. Stakeholder analyse
 • Dialoog methodieken. O.a. dialoogtafel, cirkelmethodiek, worldcafe,
 • Gaming. O.a. LEGO serious play, simulaties
 • Visuele faciliteermethoden
 • Reflectie + meditatitie
 • Coaching. Team en individueel
 • Teambuilding¬†
 • Creatieve aanpak. O.a. CPS (creative problem solving), brainstormingstechnieken, theater technieken, etc.
 • Lean + proces-/organisatie ontwikkeling
 • Cultuur verander methodieken
 • Disruptieve interventies
 • Conflicthantering. O.a deep democracy
 • Systemisch werken. Opstellingen
 • Strategische beleidsvorming. O.a co-creatie

Iedere methode draagt op een andere manier bij aan datgene wat U met een sessie wilt bereiken. Mocht een sessie te groot zijn om te leiden, dan beschik ik over een uitgebreid netwerk van facilitatoren met wie ik samenwerk.