Risicomatrix

De risicomatrix is de belangrijkste basis voor het risicobeheer.

Impressie van de risicomatrix

De matrix vormt namelijk het kader voor het maken van keuzes over wat je wel gaat doen en wat je (nog) niet gaat doen. De matrix zorgt daarbij voor transparantie in de keuzes die gemaakt worden (mits deze keuzes worden vastgelegd).

Risicomatrices komen in vele gedaanten voor. Er zijn geen foute matrices. Slechts enkele matrices zijn echter goed bruikbaar. De matrix van LEAM is er daar een van.

Het format van de matrix is echter slechts een hulpmiddel. De invulling ervan is een verantwoordelijkheid van de organisatie die de matrix gebruikt. Het proces van invulling is veelal complex en dient goed begeleid te worden. LEAM kan hierbij ondersteunen.

Klik op de afbeelding om te downloaden.