Fierkracht

Kun je het allemaal nog bijhouden, die stortvloed aan technische innovaties, maatschappelijke ontwikkelingen en nieuwe marktinzichten? De wereld verandert en doet dat steeds sneller.

Fierkracht logo

Vanuit verandering ontstaan nieuwe vragen. Hoe onderhouden we een goed wegennet, zorgen we voor een veilige industrie en blijven we schoon drinkwater en energie leveren?  Kortom, de lat komt in alle kennisgebieden hoger te liggen en dit stelt nieuwe eisen aan zowel organisaties als individuele professionals. We verwachten meer eigen verantwoordelijkheid van elkaar, waarbij we tegelijkertijd zoeken naar andere vormen van samenwerking. Assetmanagement wordt daarmee steeds relevanter en is van invloed op alle aspecten van een moderne organisatie.

Door krachten te bundelen ontwikkelen we binnen een collectief met andere assetmanagement adviseurs het vakgebied assetmanagement, en daarmee onszelf. En met één missie: organisaties veerkrachtiger maken door het verder ontwikkelen en implementeren van assetmanagement. Zo komt Fierkracht aan zijn naam: met trots en veel zelfvertrouwen organisaties kracht bijzetten om veerkrachtiger te worden en te blijven!

de succesfactor van Fierkracht

Samenwerking is een sleutel tot succes. Dit klinkt vanzelfsprekend, maar de praktijk laat vaak wat anders zien. We werken samen vanuit een netwerkgedachte met onze omgeving, opdrachtgevers, kennispartijen en met andere (zelfstandige) adviseurs.

Want alleen ga je sneller, maar samen kom je verder!

Organisaties zijn divers en complex; er is echter altijd ruimte voor ontwikkeling en deze ruimte weten wij te vinden. Daarbij zoeken we samen naar de best passende oplossing voor een vraagstuk. Samen op een pragmatische manier en kijkend naar het geheel, zonder alles dicht te timmeren met feiten en theorieën; we blijven altijd openstaan voor intuïtie en een oplossing op maat. Zo komen we tot nieuwe inzichten die jou écht verder brengen. Zo doen we dat.

krachten bundelen

Wij geloven in de kracht van verbinding. Zo is Fierkracht zelf ook ontstaan: enkele ervaren organisatieadviseurs die  samenwerken voor overheden, semi-overheden, bedrijven en kennisinstellingen. Dat doen we allemaal, om het vakgebied assetmanagement te versterken. Hoe we dat doen, lees je op de site van Fierkracht.

Mijn bijdrage aan Fierkracht is het meebrengen van een andere kant van assetmanagement. Door een combinatie van de expertise van LEAM in assetmanagement én faciliteren van sessies en verandering ben ik in staat gesprekken naar een ander abstractieniveau te brengen met als eindresultaat een beter begrip voor het betreffende onderwerp.