Wat anderen zeggen

Mark Nijhuis

Coördinator assetmanagement en waterketen

Roland heeft ons geholpen bij het opstellen van een assetmanagement bedrijfswaardenmodel en risicomatrix. Ik was onder de indruk hoe snel Roland uit onze visiedocumenten de relevante thema’s wist te destilleren, en deze wist te koppelen aan een zestal bedrijfswaarden.

Hij heeft de bedrijfswaarden en de risicomatrix vervolgens op een heldere manier toegelicht, waardoor hier snel draagvlak voor ontstond. Vervolgens heeft hij een groep collega’s leren werken met de risicomatrix en het opstellen van een risicoregister. Dit op een laagdrempelige manier gekoppeld aan voorbeelden uit onze dagelijkse praktijk. Roland combineerde hierbij zijn inhoudelijke kennis van assetmanagement met zijn skills als trainer/facilitator, wat zorgde voor een prettige interactie en geïnspireerde collega’s.

Ilse Hogenboom

Ilse Hogenboom

Senior adviseur informatievoorziening en assetmanagement WNZ

Afgelopen periode was er een behoefte aan een sparringpartner op het gebied van de doorontwikkeling van risicomanagement binnen de regio West-Nederland Zuid van Rijkswaterstaat. Roland heeft deze behoefte kunnen vullen, met zijn ervaring als facilitator maar ook door zijn kennis op het gebied van assetmanagement en risicomanagement. Niet alleen op het inhoudelijke vlak, maar de leerbehoefte is ook aan de orde gekomen.

De samenwerking heb ik als positief ervaren, iemand die kritische vragen stelt en mijzelf aan het denken zet. Op deze manier weet Roland een kennisontwikkeling in mensen naar boven te halen. Er zijn mooie producten ontwikkelt en een groei gemaakt op het kennisniveau bij de collega’s.

Sofie Gale

Sofie Gale

Afdelingshoofd Assets & Proceseigenaar Programmeren bij Waternet

“Wat een goede, praktische en met name bruikbare assetmanagementtraining” dacht ik toen ik Roland anderhalf jaar geleden voor het eerst ontmoette. Sindsdien hebben we alweer een aantal keer samengewerkt. Roland heeft ons recentelijk geholpen om met een grote groep van 40 collega’s én onder tijdsdruk het risicoprofiel van onze assets te bepalen en herijken. We startten met een online en/maar enthousiaste kick off waarbij alle betrokkenen deelnamen. Uiteindelijk ontving ik een concreet resultaat inclusief aanbevelingen waarmee we verder gegaan zijn. Ik waardeer Rolands enthousiasme, kritisch constructieve werkwijze en inhoudelijke kennis en beveel hem van harte aan!

Annemarie Burgemeester

Annemarie Burgemeester

Professional asset management, changemanagement, gediplomeerd coach, systemisch coach bij Rijkswaterstaat

Afgelopen jaar heeft Roland ons beheerteam begeleid als facilitator. Roland heeft ons geholpen met de groei in samenwerking en het werken aan assetmanagement vraagstukken. Dat deed hij met afwisselende werk-methodieken, settings, en onderwerpen. In overleg, afgestemd, verrassend en goed. Roland is prettig in de samenwerking en weet waar het over gaat in het vakgebied. Hij schroomt niet te confronteren waar nodig. Dank voor de inspirerende samenwerking!

Els Schulte

Els Schulte

Accountmanager LEF Future Center bij Rijkswaterstaat

Roland vertrekt vanuit het menselijke en werkt vanuit wat nodig is en niet van wat moet. Je wordt aan het denken en aan het werk gezet door de juiste begeleiding en het stellen van de goede vragen. Hierdoor heeft de uitkomst maximaal draagvlak want het is van jezelf. Dit doet hij op een energieke en creatieve manier.

Jan Willem Pauw

Jan Willem Pauw

Projectmanager OMS-EAM bij Rijkswaterstaat

Roland Boer brengt goede facilitatorervaring mee in combinatie met specifieke kennis en ervaring van het assetmanagement. Hij gebruikt de stiltes op een hele effectieve manier. Zijn agenda en opdrachten zijn glashelder. Time management doet hij goed. Hij zorgt voor participatie van mensen die minder zichtbaar aanwezig zijn. En hij weet op een sociaal acceptabele wijze de prominent aanwezige types net de juiste ruimte te geven zonder dat ze kunnen overheersen. Hij brengt ook energie, bewegen en spelelement in. Een aanwinst!

Bart Knepper

Bart Knepper

Assetmanager bij Waterschap Vallei en Veluwe

Vorige week hebben we succesvol het project Risico Beheer Poldergemalen afgesloten. Roland was als externe ingehuurd als trekker/begeleider. Het is mooi te zien hoe makkelijk hij schakelt van praktische uitvoering naar allerhande beleidszaken. Op deze wijze weet hij iedereen van de projectgroep erbij te houden. Ook weet hij het ons zo mee te geven dat we bij de volgende sessies over andere installaties de opzet van het Risico Beheer zelf kunnen doen.

Jarno Deen

Jarno Deen

Strategisch adviseur bij Hoogheemraadschap van Rijnland

Roland heeft ons de afgelopen maanden goed geholpen met het implementeren van risicomanagement binnen het Hoogheemraadschap. Eerst door het faciliteren van het goede gesprek met onze directie en het vervolgens leiden van een goed traject op de werkvloer.

Noemenswaardig is daarnaast ook de strategische sessie in ons Dagelijks Bestuur. Zijn inhoudelijke bijdrage, passie en gevoel voor het goede proces hebben ons echt verder geholpen.

Peter Wassenaar

Peter Wassenaar

Teamleider Beleid  & Assets bij Waternet

De implementatie van assetmanagement bij Waternet heeft na de trainingen onder begeleiding van Roland een volgende fase bereikt. De leidinggevenden bij Waternet zijn in een boeiende interactieve dag aan de slag gegaan met assetmanagement. Na deze dag is er een gemeenschappelijk begrippenkader, zijn de rollen gekoppeld aan de processen en kan assetmanagement aan medewerkers worden toegelicht. Afgelopen week is de negende groep in training geweest en kunnen we terugkijken op een zeer geslaagde trainingsperiode. De samenwerking tussen de collega’s van assetmanagement, de academie en Roland straalde positieve energie uit. In de door de deelnemers ingevulde evaluaties wordt de deskundigheid, dynamiek en interactie met de groep en collega’s hoog gewaardeerd. Met het programma als basis heeft Roland het vermogen te nuanceren als dit nodig is in een groep. Met deze ervaring hebben we het programma nog kunnen verbeteren tijdens de uitvoering. Ik kijk terug op een goede samenwerking, fijne gesprekken en kijk uit naar mooie toekomst in assetmanagement.

Stefan Hemmer

Stefan Hemmer

Teammanager Strategie & Programma’s (AM) bij Vitens

Wij zijn heel enthousiast over de AM basics training die Roland Boer heeft verzorgd voor management en medewerkers van Vitens. Door de essenties van AM te combineren met actieve werkvormen ontstaan bij alle medewerkers inzicht en overzicht over het assetmanagement proces en de rollen daarin. Deelnemers geven aan dat het zo concreet is dat het de volgende dag kan worden toegepast. Roland combineert de vaardigheden van een goede trainer met diepe kennis van de essentie van Assetmanagement. Hij staat dus boven de materie en zorgt voor verbinding met en tussen de deelnemers zodat de training verloopt in een sfeer van hoge betrokkenheid en energie.

Tinok van Hattum

Tinok van Hattum

Programmamanager assetbeheer bij Duo+

Roland heeft tijdens een zeer interactieve training Assetmanagement de neuzen van onze assetbeheerders dezelfde kant op laten wijzen.  Bovendien weten we nu dankzij zijn goede vragen en prikkelende oefeningen beter welke stappen we willen zetten om assetmanagement verder te ontwikkelen binnen Duo+.

Daarbij hebben we erg gelachen zodat we ook verder konden bouwen aan ons team. De trainingen waren een mooie mix van theorie en praktijk waardoor de stof gelijk toepasbaar is. Dankzij zijn motiverende energie zijn we nu bezig de vervolgstappen uit te rollen. Roland is iemand die niet bang is door te vragen en mensen te ‘kietelen’ waardoor je echt resultaat bereikt.

Vincent Hovinga

Vincent Hovinga

Strategisch adviseur organisatie-ontwikkeling bij Waterschap Vechtstromen

Roland heeft ons een dag geholpen als procesbegeleider om een vliegende start te maken met visievorming op de toepassing van assetmanagement bij Vechtstromen.
Roland kan makkelijk schakelen met allerlei types mensen in de groep: van de organisatiestrateeg tot de maintenance engineer, conceptueel en praktisch.

Daarbij is het gewoon een aardige, nuchtere kerel. Hij combineert praktische kennis van de toepassing van assetmanagement in de waterschapscontext met het op peil houden van het energieniveau in de groep door te variëren in werkvormen, waardoor heel veel gedaan kon worden en we heel mooie resultaten hadden aan het einde van de dag.
Eigenlijk hebben we na één dag de basis voor een implementatiestrategie al klaar!

Mariska van Rijswijk

Mariska van Rijswijk

Beleidsmedewerker bij Waterschap Brabantse Delta

Roland heeft ons in de rol van facilitator geholpen met het opzetten van een interactieve sessie om het startschot te geven aan een samenwerkingsproces met gemeenten, waterschap en provincie. Met zijn eigen visie en creatieve ideeën heeft hij een sterk programma neergezet waarin deelnemers geen moment stil hebben gezeten. Een stukje professioneel vakmanschap waar nog lang over is nagepraat.  Faciliteren is duidelijk één van Roland’s talenten en een bezigheid waar hij energie van krijgt. Het is ontzettend leuk om dat te ervaren en mee te mogen werken!

Romeo Neuteboom Spijker

Romeo Neuteboom Spijker

Verbinder | Verrijker | Vernieuwer bij waterschap Vallei & Veluwe

Roland kruiste mijn pad bij een bijeenkomst over bedrijfswaardemodellen van het IAMPro assetmanagement kennisnetwerk. Het was een leuke verrassing toen bleek dat hij onze trainer was voor een “Verdiepingsmodule assetmanagement” van CROW.

Die training werd een groot succes. Roland is in staat te excelleren als expert EN als trainer. Een mooie combinatie. Hij weet op een aansprekende manier aansluiting te vinden met de individuele leerdoelen en opgaven en weet de theorie via leuke oefeningen goed te verbinden met de praktijk. En het mooiste: na afloop had de hele groep nog meer energie om met assetmanagement verder te werken bij Waterschap Vallei en Veluwe.

Ronald Acampo

Ronald Acampo

Organisatieadviseur bij Waterschap Brabantse Delta

Ik heb met Roland als facilitator gewerkt in o.a. een sessie procesgericht werken voor managers. De kracht van Roland als facilitator vind ik gelegen in zijn rust die hij uitstraalt, waardoor hij overzicht houdt en vooral oog heeft voor wat er daadwerkelijk procesmatig gebeurt in een sessie. Hij heeft ook het lef en vermogen om op die momenten die erom vragen te interveniëren. Hij kan dan putten uit een behoorlijke range aan mogelijkheden die hij in zijn rugzak heeft zitten. Daarnaast is een sterke kant van hem de vertaling van de vraag van een klant naar een creatieve opbouw van een sessie