Programmeren

Stap 3. De doelstelling van het werkproces programmeren is om te komen tot de beste programma’s voor de belangrijkste ontwerpvraagstukken enerzijds en een lijst met projecten (of onderhoudsmaatregelen) die de komende jaren uitgevoerd moeten worden.

De risicoanalyses zijn dus een belangrijke input voor deze stap. Wat niet wil zeggen dat er geen andere ideeën zijn om programma’s te ontwikkelen. Bijvoorbeeld vanuit kansen die door een directie of een bestuur belangrijk worden gevonden.

Interessant zijn esthetische risico’s. In de praktijk hebben deze vanuit de risicoanalyse vrijwel nooit een hoog risicopotentieel waardoor na prioritering van alle maatregelen deze risico’s blijven bungelen. Denk bij esthetische risico’s bijvoorbeeld aan groen onderhoud. Het bijhouden van tuinen op installaties. Vanuit de strategie kan bepaald worden dat er altijd een bepaald budget beschikbaar is voor dergelijk onderhoud en/of project. Weging en prioritering vindt dat niet plaats in het totaal, maar binnen de scope van het thema “groen.”