Beheren van wijzigingen

Stap 7. Een belangrijke stap die in de praktijk niet altijd evengoed is geborgd. Wijzigingen kunnen in iedere voorgaande stap ontstaan en deze dienen te worden vastgelegd en gecommuniceerd. Hier is een werkproces onmisbaar indien een gecontroleerde verwerking van wijzigingen wordt nagestreefd.

Het uitvoeren van het portfolio brengt bijvoorbeeld direct wijzigingen aan in het risicoregister. Immers is het uitvoeren van maatregelen rechtstreeks gekoppeld aan de risico-toelaatbaarheid. Deze is bepaald in stap 2: risicomanagement. Deze risico’s zijn door het uitvoeren van de maatregelen acceptabel geworden of er dienen andere (aanvullende) maatregelen verzonnen te worden om andere effecten te reduceren.

Daarnaast geldt tijdens het gehele proces dat documentatie gewijzigd moet worden zodat de gebruikte documentatie altijd “geldig” is (meest recente versie, volledig en juist in overeenstemming met de werkelijke situatie). Bijvoorbeeld tekeningen en technisch constructiedossiers.