Teamontwikkeling

Een belangrijk deel van mijn werk zit in het begeleiden van teams. Dat kunnen projectteams zijn, maar ook teams binnen de hiërarchie van een organisatie. Als leidinggevende van een team loop je soms tegen grenzen aan die op dat moment bepalend zijn in het team.

Bijvoorbeeld door een tekort aan professionaliteit van het vakgebied waarvoor een team aan de lat staat. Of niet kunnen meebuigen met de koers van de organisatie omdat oude teampatronen lastig te doorbreken zijn. Teams die informeel heel gezellig zijn, maar formeel niet tot een optimale samenwerking komen.

Soms is slechts een inhoudelijke kennis-boost nodig en zijn teams dermate professioneel dat ze zichzelf sturen. Dit is afhankelijk van de ontwikkelfase van een team. En daarmee ook de tijd dat een team als geheel bij elkaar is. Teampatronen worden mede gevoed door persoonlijke overtuigingen en dito blokkades. Deze staan los van de cultuur van een organisatie en of bijvoorbeeld een leidinggevende als veilig en betrouwbaar wordt ervaren. Maar dergelijke omstandigheden kunnen wel een aanjager zijn van persoonlijke overtuigingen en drijfveren.

gevoelens

In organisaties wordt steeds vaker gesproken over gevoelens. Dan gaat het niet enkel meer over resultaten, maar ook over het mogen maken van fouten, vanuit vertrouwen en veiligheid. Hoe eenieder zich daartoe verhoudt is afhankelijk van diens persoonlijkheid. Niet iedereen praat makkelijk over zijn of haar verlangens, gevoelens en behoeften. Niet in de privé sfeer en/of niet op het werk. Beide zijn onafscheidelijk met elkaar verbonden.

Als team dienstbaar zijn aan het doel van de organisatie betekent samen iets voor elkaar krijgen. Met elkaar een verandering teweeg brengen. Je hebt elkaar nodig. Iedereen heeft een eigen werkelijkheid over hoe het moet, wat kan, wat mogelijk is. Het is de kunst om dat met elkaar te verbinden. Door begrip te hebben voor elkaar. Door aandachtig te luisteren naar elkaar met kinderlijke nieuwsgierigheid. Vanuit oprechtheid, zonder vooringenomen standpunten. Relaties verdiepen door aandacht en onvoorwaardelijke interesse in de ander. Op die manier is iedereen in staat om te groeien en te bloeien. Met behoud van de eigen gevoelens gaat een team voor je werken.

Heb jij ook behoefte aan teamontwikkeling? Neem gerust contact op.

Als team verbinden met doelen en met elkaar