Nieuwe versie Assetmanagement NU

Er is een nieuwe versie Assetmanagement NU te downloaden. Deze 3e versie, aangeduid als Assetmanagement NU!!! is aangevuld met nieuwe artikelen waarin maatschappelijke uitdagingen worden gecombineerd met assetmanagement principes.

Door de maatschappelijke uitdagingen te bekijken vanuit een waardenstelsel worden interessante inzichten opgedaan. Daarmee helpt het 1e deel in dit e-book om de context van assetmanagement goed te begrijpen.

Het tweede deel is een verzameling van tien aanjagers van assetmanagement. Deze zijn gedurende 10 weken na het uitbreken van Corona in Nederland geschreven. Het zijn meer do’s dan dont’s om assetmanagement letterlijk op gang te brengen in een organisatie.

STREKKING

In 1945 is het Bulletin of the Atomic Scientists opgericht door wetenschappers van de Universiteit van Chicago. Twee jaar nadat ze hadden meegewerkt aan de ontwikkeling van de eerste atoomwapens in het Manhattan-project, creëerde ze de Doomsday Clock. Deze stond symbool om bedreigingen voor de mensheid en de planeet over te brengen. De beslissing om de minutenwijzer van de Doomsday Clock te verplaatsen (of te laten staan) wordt elk jaar genomen door de Science and Security Board van het Bulletin in overleg met zijn Board of Sponsors, waaronder 13 Nobelprijs-winnaars.

De klok is een universeel erkende indicator geworden van de kwetsbaarheid van de wereld voor rampen als gevolg van kernwapens, klimaatverandering en ontwrichtende technologieën in andere domeinen.

Sinds 23 januari 2024 is het 90 seconden voor twaalf.

De uitdagingen waar we als mensheid voor staan zijn groot. Organisaties die assetmanagement willen invoeren hebben ook met uitdagingen te maken. Van een andere orde weliswaar. Echter, de principes van assetmanagement zijn misschien ook wel heel goed toepasbaar op de grotere uitdagingen.

Een aantal gedachten experimenten die assetmanagement principes projecteren op maatschappelijke thema’s geven hier deels een antwoord op. Bovendien zorgt het er voor dat de context van assetmanagement goed begrepen kan worden. Samen met tien aanjagers om assetmanagement in te voeren geeft dit e-book voldoende houvast om de start van assetmanagement handen en voeten te geven in een organisatie.

Bijna alle informatie is terug te lezen in artikelen en pagina’s op deze website. Maar opnieuw gebundeld als handzaam e-book: Assetmanagement NU!!!

E-book Assetmanagement NU!!!

Update risicoregister

Af en toe is een update van de tools die ik gebruik nodig. In dit geval ook het risicoregister.

LEAM heeft o.a. als doel om Asset Management zo praktisch mogelijk handen en voeten te geven op een wijze die past binnen een organisatie zonder de bestaande richtlijnen uit het oog te verliezen. LEAM zorgt voor verandering door het ontwikkelen van het leervermogen in uw organisatie toepasbaar te maken. Daarbij kunnen instrumenten ondersteunend zijn, zoals het Assetmanagement Risico Register.

Dit register helpt bij het vastleggen van risico’s. Van elk ingevoerde gebeurtenis kan het risico worden bepaald aan de hand van een bedrijfswaardenmatrix. De risicopositie wordt weergegeven, evenals het “monetair equivalent”. Dit is het risico uitgedrukt in geld. Het risicoregister (of deze ARR) wordt gebruikt in stap 2 van de zeven assetmanagement stappen. Het ARR levert naast een overzicht van het totaal aan risico’s ook een beeld van alle risico’s op. Dit kan eenvoudig worden geprint. In het register kunnen ook maatregelen ingevuld worden en het verwachte risiconiveau na het nemen van de maatregelen.

aanpassingen

De eerste versie van het risicoregister verscheen in januari 2019. Vier jaar later de 3e update van het programma. Naast enkel bugfixes (het blijft Excel) zijn enkele formules vervangen die makkelijker en sneller werken. Deze formules zijn inmiddels gangbaar binnen office 365 vanaf 2019.

Ook is een macro toegevoegd om snel gegevens te verversen van een grafiek op het dashboard. Deze werkt enkel als de macro functionaliteit is ingeschakeld. Mocht je dat niet willen, dan kunnen gegevens ververst worden in het menu van Excel zelf. Het kan ook zijn dat Microsoft deze automatisch uitschakelt als de bron niet wordt vertrouwd. Wat je dan kunt doen lees je hier. Of je download de versie zonder macro, die werkt altijd.

Gratis

De update van het risicoregister kan je gratis downloaden, mits voor eigen gebruik en niet voor het commercieel inzetten. In dat geval ga ik er vanuit dat je contact met mij opneemt. Je hoeft je niet te registreren of op een andere manier gegevens achter laten. Vind je het een makkelijke tool die jou verder helpt, dan is het grootste geschenk dat je het verder onder de aandacht brengt.

NB. Het risicoregister is geschikt voor organisaties die de eerste stappen zetten met assetmanagement en waarbij het risicomanagement nog ontwikkeld moet worden. Organisaties die hier al verder mee zijn, kunnen beter gebruik maken van commerciële risicoregisters.

Risicoregister

LEAM werkt samen met FIERKRACHT

Ik kan de vele veranderingen niet altijd bijhouden, die stortvloed aan technische innovaties, maatschappelijke ontwikkelingen en nieuwe marktinzichten. De wereld verandert en doet dat steeds sneller. Tijd voor LEAM om zich te versterken binnen een collectief met andere assetmanagement adviseurs. Fierkracht!

Door krachten te bundelen ontwikkelen we binnen dit collectief het vakgebied assetmanagement, en daarmee onszelf. En met één missie: organisaties veerkrachtiger maken door het verder ontwikkelen en implementeren van assetmanagement. Zo komt Fierkracht aan zijn naam: met trots en veel zelfvertrouwen organisaties kracht bijzetten om veerkrachtiger te worden en te blijven!

Mijn bijdrage aan Fierkracht is het meebrengen van een andere kant van assetmanagement. Door een combinatie van de expertise van LEAM in assetmanagement én faciliteren van sessies en verandering ben ik in staat gesprekken naar een ander abstractieniveau te brengen met als eindresultaat een beter begrip van een onderwerp.

krachten bundelen

Fierkracht is ontstaan door een geloof in de kracht van verbinding: enkele ervaren organisatieadviseurs die  samenwerken voor overheden, semi-overheden, bedrijven en kennisinstellingen. Dat doen we allemaal, om het vakgebied assetmanagement te versterken. Samenwerking is een sleutel tot succes. Dit klinkt vanzelfsprekend, maar de praktijk laat vaak wat anders zien. We werken samen vanuit een netwerkgedachte met onze omgeving, opdrachtgevers, kennispartijen en met andere (zelfstandige) adviseurs.

Want alleen ga je sneller, maar samen kom je verder!

LEAM blijft daarbij natuurlijk gewoon zelfstandig en is op meerdere mogelijkheden inzetbaar als adviseur en/of facilitator. Zo werkt LEAM op moment van schrijven aan twee verschillende opdrachten voor Rijkswaterstaat en voor waterschap Vechtstromen.

Het is fijn om een netwerk te hebben om op terug te vallen als ik zelf meer uit een vraag wil kunnen halen om een betere oplossing aan te bieden. Ofwel, om verder te komen. Dat heb ik met FACgenoten voor faciliteer vraagstukken en nu ook met Fierkacht voor assetmanagement vraagstukken.

Ik heb zin in deze samenwerking die we in 2024 verder vorm gaan geven!

Fierkracht logo