Plannen

Stap 4. Nu je weet wat er voor een acceptabele risicopositie allemaal geprogrammeerd moet worden, is het tijd voor een prognose, een budgetplanning en een capaciteitsplanning voor de werkzaamheden die de komende jaren uitgevoerd moeten gaan worden.

Met de visie onder de arm (SAMP) en het inzicht in de benodigde programma’s stel je het voorziene werkvolume vast. Vervolgens worden afspraken gemaakt over de werklast van het komende jaar en kan er uitvoering gegeven worden aan deze werklast door verschillende afdelingen of externe bedrijven voor onderhoud, nieuwbouw en renovatie, etc. Deze afspraken liggen veelal vast in een SLA (Service Level Agreement) waarin afspraken en verwachtingen over en weer zijn vastgelegd. Dit zien we terug in stap 5: uitvoeren.