Hoe ga je om met beladen onderwerpen

Naast mijn werk als adviseur assetmanagement, werk ik ook als facilitator. Ik werk veel samen met collega FACgenoten. Samen brengen we regelmatig een nieuwsbrief uit. In de laatste nieuwsbrief een kort artikel van mijn hand: “Hoe ga je om met beladen onderwerpen?”

innerlijk kompas

Ons innerlijk kompas van goed en fout is persoonlijk. Het zijn ervaringen, levenslessen, overtuigingen en verwachtingen die goed en fout van elkaar onderscheiden. Die zijn dus niet persé voor iedereen gelijk. Het (h)erkennen van de blinde vlekken en de bereidheid deze te transformeren is persoonlijke ontwikkeling.

Behoefte aan debat

Er lijkt een bereidheid in opkomst om maatschappelijke blinde vlekken te transformeren. Een recent voorbeeld is (seksueel) machtsmisbruik. Misbruik van macht gebeurt overal. Soms openlijk, soms subtiel en alles daartussen. Onwetendheid, gebrek aan normbesef en om het plat te zeggen: geen benul hebben, houden machtsmisbruik in stand. De gevolgen zijn schrijnend en schadelijk. Juist dat heeft de behoefte aan het maatschappelijk debat vergroot en daarmee de behoefte voor een dergelijk gesprek op de werkvloer.

Methoden

Hoe maak je dergelijk beladen onderwerpen op een veilige manier bespreekbaar? Als eerste geldt natuurlijk dat je een beladen onderwerp bespreekbaar wilt maken en niet omdat het moet. Ben je daartoe bereid, dan kan dat met een goede begeleiding én de juiste technieken relatief eenvoudig.

FACgenoten begeleiden gesprekken waarbij sociale veiligheid heel belangrijk is. Bijvoorbeeld met een methode als: socratische dialoog waarbij in verschillende ronden een compleet beeld wordt verkregen over een onderwerp. Een sterke werkvorm is de talking stick. In de juiste setting wordt een gevoel van gelijkwaardigheid gecreëerd waarin iedereen zonder interruptie zijn/haar verhaal kan delen.

Wil je meer lezen in de nieuwsbrief? Je vind hem hier!

Foto Nicola Barts op Pexels

LEAM in Vastgoed

De TU/e groeit naar verwachting tot ruim 14.500 studenten in 2030. Een streven daarbij is een onderwijsruimte van 2,9 m2 per student.

Waarom?

Digitalisering en technologische ontwikkelingen veranderen de wereld in een snel tempo. Met fundamentele kennis en kwalitatief toegepast onderzoek kan de TU/e ten behoeve van de mensheid, zinvolle oplossingen ontwerpen voor de complexe problemen van vandaag en morgen. Maar zonder mensen is vooruitgang niet mogelijk. De TU/e wil een hightech industriële omgeving
creëren, in het hart van Brainport Eindhoven. Mensen staan hier centraal en voelen zich vrij om ideeën uit te wisselen, initiatieven te nemen en om samen te werken. Dit vraagt om aanpassingen van de huidige campus.

De gebouwen van de TU/e moeten zó zijn ingericht dat de campus een aantrekkelijke hotspot wordt met state-of-the-art offline en online faciliteiten.  Studenten, onderzoekers, ondernemers, investeerders en hightech bedrijven zijn de gebruikers. Een plek waar iedereen zich thuis voelt, ongeacht culturele of religieuze achtergrond en waar mensen het beste uit zichzelf en anderen kunnen halen. De omgeving nodigt uit tot het doen van onderzoek, maar is ook zo ingericht dat het er prettig leven, werken en recreëren is. De TU/e is een plaats waar je in de wereld van morgen stapt. Waar je deelneemt aan de ontwikkeling van vernieuwende technologieën en toepassingen die oplossingen leveren voor de grote maatschappelijke vraagstukken. Innovatie en duurzaamheid zijn speerpunten. Om dit alles te kunnen bewerkstelligen, is het nodig de juiste match te maken tussen mensen, capaciteit, kwaliteit en kosten.

Assetmanagement

De TU/e heeft LEAM gevraagd om ondersteuning te bieden bij de invoering van assetmanagement voor de vastgoed portefeuille. De TU/e heeft een fikse uitdaging voor de boeg, maar ook een haalbare uitdaging. Wat gaaf om hieraan bij te mogen dragen!

Maker van de foto: Petra Appelhof van “Petra Appelhof fotografie”