Groeipijn

Een half jaar geleden was LEAM “op stoom.” Met mooie opdrachten en daarmee mooie kansen. Na een rustige eerste maanden is het tijd om de temperatuur op te nemen. Een mooi vooruitzicht van groei ligt in het verschiet.

Waternet

In 2018 heb ik met een aantal Waternet collega’s de managers mogen trainen op het gebied van assetmanagement. Na een ontwerp en een uitwerking van de training konden we aan de slag. Na de eerste keer trainen nog een paar kleine aanpassingen gedaan en de training stond als een huis. Deze training is heel goed beoordeeld en heeft ook qua rollen stof doen opwaaien. De juiste discussies worden gehouden en gevoeld. Al met al voldoende aanleiding om nu in 2019 de teamleiders te trainen. De opzet van de training is in hoofdlijnen gelijk gebleven, echter met hier en daar wat meer pragmatisme en een iets bijgesteld doel. De eerste training is inmiddels achter de rug en wederom een succes te noemen. En ook deze training is een samenwerking tussen LEAM en een aantal collega’s van Waternet.

Vitens

Ook bij Vitens mag LEAM de ingezette lijn van trainingen in 2018 voortzetten in 2019. (Nieuwe) medewerkers zullen ieder kwartaal de mogelijkheid hebben om een Assetmanagement Basics training te volgen. En ook bij Vitens heeft de training bijgedragen aan de behoefte om hier op door te gaan binnen het leidinggevend kader. LEAM mag dat begeleiden. Hoe leuk is dat?

TU Eindhoven

De TU/e wil assetmanagement invoeren voor de vastgoedportefeuille. In 2018 heeft LEAM ondersteund door de benodigde stappen inzichtelijk te maken en input geleverd voor een Plan van Aanpak. Dit is goed ontvangen en er ligt nu een opdracht om de eerste stappen te gaan zetten. LEAM zal de TU/e begeleiden om te komen tot een afwegingskader voor assetmanagement besluiten. Ofwel, het opzetten van een risicomatrix. Ook het risicobeheer zal in 2019 worden opgepakt waarbij ik dit proces zal faciliteren. Extra leuk omdat Vastgoed weer een andere omgeving is dan de mooie watersector en geeft daarmee ook direct een andere dynamiek.

Hoogheemraadschap van rijnland

HH Rijnland gaat door op de weg die samen met LEAM in 2018 is ingeslagen. LEAM heeft de opdracht om tot een formalisering te komen van de bedrijfswaarden en bijbehorende risicomatrix. Ook zal ik het risicobeheer in 2019 faciliteren waarbij direct de kennis toepasbaar wordt overgedragen. Het bestaande Meer Jaren Plan wordt gesynchroniseerd met de nieuwe praktijk van assetmanagement en wordt daarmee afgestemd op de bedrijfswaarden van HH Rijnland.

LEF

Het LEF Future Center van Rijkswaterstaat heeft dit jaar weer de nodige sessies op het programma staan. In januari mocht ik docenten begeleiden op de docentendag EurekaCup met een leuk programma. Inmiddels staan er meerdere sessies voor 2019 gepland waaronder ook een aantal RWS introductiedagen voor nieuwe medewerkers bij RWS. Wil je weten wat LEF doet? Klik dan hier!

Vastgoed Business School

In ieder geval in maart, april, mei en juni zal ik weer de modules Communicatie en Conflicthantering geven voor de opleidingen Projectleider Vastgoed en Businesscase voor vastgoed ontwikkeling. Leuk om te doen en wederom in een andere omgeving.

Ik ben met LEAM nu bijna een jaar volledig zelfstandig. Het is fascinerend om te merken wat dat met mij doet als persoon. De twijfel die er toch steeds weer kan zijn. De opluchting wanneer opdrachten werkelijkheid worden. De spanning bij het even niet weten en de angst van het uitblijven van opdrachten. Mooie gelegenheden om van en over mijzelf te leren. De vrijheid van het bepalen van de eigen agenda en het kunnen combineren van werk en zorg zijn echt ontzettend fijn. Al kan ik soms ook echt wel (oude) collega’s een beetje missen. En als iets niet lukt, kan ik daar ontzettend van balen. LEAM groeit en soms doet het een beetje pijn.

Kortom, een beetje groeipijn.

LEAM groeit en dat doet soms een beetje pijn

Fijne dagen en tot in 2019

Het was een fantastisch jaar dat ik in diverse blogs heb kunnen weergeven. Beelden zijn krachtiger dan 1000 woorden. Een poging om een blik te geven in het afgelopen jaar. Ik kijk vol vertrouwen naar de toekomst. Fijne dagen en tot in 2019!

LEAM in Vastgoed

De TU/e groeit naar verwachting tot ruim 14.500 studenten in 2030. Een streven daarbij is een onderwijsruimte van 2,9 m2 per student.

Waarom?

Digitalisering en technologische ontwikkelingen veranderen de wereld in een snel tempo. Met fundamentele kennis en kwalitatief toegepast onderzoek kan de TU/e ten behoeve van de mensheid, zinvolle oplossingen ontwerpen voor de complexe problemen van vandaag en morgen. Maar zonder mensen is vooruitgang niet mogelijk. De TU/e wil een hightech industriële omgeving
creëren, in het hart van Brainport Eindhoven. Mensen staan hier centraal en voelen zich vrij om ideeën uit te wisselen, initiatieven te nemen en om samen te werken. Dit vraagt om aanpassingen van de huidige campus.

De gebouwen van de TU/e moeten zó zijn ingericht dat de campus een aantrekkelijke hotspot wordt met state-of-the-art offline en online faciliteiten.  Studenten, onderzoekers, ondernemers, investeerders en hightech bedrijven zijn de gebruikers. Een plek waar iedereen zich thuis voelt, ongeacht culturele of religieuze achtergrond en waar mensen het beste uit zichzelf en anderen kunnen halen. De omgeving nodigt uit tot het doen van onderzoek, maar is ook zo ingericht dat het er prettig leven, werken en recreëren is. De TU/e is een plaats waar je in de wereld van morgen stapt. Waar je deelneemt aan de ontwikkeling van vernieuwende technologieën en toepassingen die oplossingen leveren voor de grote maatschappelijke vraagstukken. Innovatie en duurzaamheid zijn speerpunten. Om dit alles te kunnen bewerkstelligen, is het nodig de juiste match te maken tussen mensen, capaciteit, kwaliteit en kosten.

Assetmanagement

De TU/e heeft LEAM gevraagd om ondersteuning te bieden bij de invoering van assetmanagement voor de vastgoed portefeuille. De TU/e heeft een fikse uitdaging voor de boeg, maar ook een haalbare uitdaging. Wat gaaf om hieraan bij te mogen dragen!

Maker van de foto: Petra Appelhof van “Petra Appelhof fotografie”