Facilitator

In mijn werk als facilitator kom ik veel in aanraking met assetmanagement vraagstukken. Vanuit de facilitatorrol is mijn valkuil heel soms dat ik mij teveel met de inhoud wil bemoeien. Het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Tenslotte is assetmanagement hetgeen wat mij op diverse manieren het meest bezigt. Door inhoudelijk en/of organisatorisch advies, training of in de rol van projectleider.

USP

De afwisseling met faciliteren is voor mij gewoon heel gaaf én speciaal. Vaak komen dan twee werelden samen in een combinatie die je niet vaak ziet. Misschien is dat wel het Unique Selling Point van LEAM. Bij de meeste klanten kan ik beide werelden combineren.

Welkom

Bij Rijkswaterstaat kom ik ook veel in aanraking met andere onderwerpen waarbij de focus echt ligt op het faciliteren. Bijvoorbeeld in het welkom heten van nieuwe medewerkers. Rijkswaterstaat verwelkomt elk jaar heel veel nieuwe collega’s. Zij geven aan zich welkom te voelen en in een warm bad terechtkomen. Soms is het schakelen binnen zo’n grote organisatie en het valt niet altijd mee direct de juiste weg te vinden.

Welkom bij RWS in LEF
Impressie Welkom bij RWS

Om nieuwe medewerkers dat warme bad te geven wordt er veel voor hen georganiseerd. Bijvoorbeeld de introductiedag “Welkom bij RWS.” Tijdens deze intensieve dag maken de medewerkers kennis met elkaar, maar ook met collega’s die al langer bij Rijkswaterstaat werken. Een dag voor hen door hun collega’s. Ze worden op een interactieve manier wegwijs gemaakt in de belangrijkste onderdelen van Rijkswaterstaat. Met spelelementen, diepgaande gesprekken, marktkramen, interviews, film, historie, processen. En natuurlijk wordt ook de innerlijke mens niet vergeten.

Het is fantastisch om te zien hoe dankbaar de deelnemers elke keer weer zijn. De grote glimlach en het plezier dat straalt van het gezicht. En daar doe ik het voor.

Maar zoals gezegd, vaak raak ik ook de inhoudelijke expertise van LEAM.

Inrichtingsvraagstukken

Want Rijkswaterstaat beheert bruggen, tunnels, sluizen, (vaar)wegen, keringen, etc. Dit areaal aan assets heeft te maken met veroudering, slijtage, storingen en calamiteiten. Dit heeft allemaal invloed op de levensduur van deze assets. Rijkswaterstaat probeert zo goed mogelijk grip te krijgen én te houden op het vraagstuk om op het juiste moment tot vervanging, renovatie of minder drastisch, onderhoud over te gaan. Waarbij de overlast voor de omgeving tot een minimum wordt beperkt.

De methode die Rijkswaterstaat hiervoor gebruikt is assetmanagement.

Met een areaal dat over heel Nederland ligt (en het Caribisch gebied) én bovendien zeer intensief wordt gebruikt heeft dat zijn uitdagingen.

Hoe zorgt Rijkswaterstaat ervoor dat de organisatie zo is ingericht dat ze assetmanagement zo slagvaardig mogelijk kan uitvoeren?

Ook dit vraagstuk mocht ik onlangs faciliteren door dit met 100+ deelnemers te toetsen tijdens een energieke en inhoudelijk sterke sessie door Hoofd Ingenieur Directeuren, Directeuren Netwerkmanagement, Districtshoofden, Afdelingshoofden Inhoudelijk deskundigen, enz.

Afronden en kleur bekennen na een intensieve dag
Afronden van dag. Een stap zetten

Van dergelijke sessies mag ik het programma ontwerpen (al dan niet samen met anderen) en natuurlijk de dag faciliteren. Soms alleen, soms met een co-facilitator. Zeker bij grote groepen.

Coachen

Als facilitator heb ik soms ook een coachende rol. Zo heb ik dit jaar een team van Rijkswaterstaat begeleid om enerzijds een ontwikkeling als team door te maken om dit team te laten groeien in professionaliteit door betere samenwerking. Anderzijds een groei in de toepassing van assetmanagent. Op meerdere momenten in het jaar maakte het team een stap voorwaarts. Het is super om dit proces te aanschouwen. Ook al gaat het soms niet altijd even makkelijk.

Wat dat aangaat heb ik niet enkel leuk en afwisselend werk, maar zeker ook dankbaar werk. En ook dat is een in al zijn bescheidenheid een Unique Selling Point.

Coachen naar een gedeeld afdelingsplan. Een USP van LEAM
LEF

Voorlopig ben ik nog niet klaar met faciliteren voor Rijkswaterstaat. Namens het consortium JOP (Jonge Honden, Outside Inc. en Public Cinema) blijf ik de komende jaren als facilitator actief bij het LEF Future Centrum. De foto’s in dit artikel zijn ook daar gemaakt.

Hoe ga je om met beladen onderwerpen

Naast mijn werk als adviseur assetmanagement, werk ik ook als facilitator. Ik werk veel samen met collega FACgenoten. Samen brengen we regelmatig een nieuwsbrief uit. In de laatste nieuwsbrief een kort artikel van mijn hand: “Hoe ga je om met beladen onderwerpen?”

innerlijk kompas

Ons innerlijk kompas van goed en fout is persoonlijk. Het zijn ervaringen, levenslessen, overtuigingen en verwachtingen die goed en fout van elkaar onderscheiden. Die zijn dus niet persé voor iedereen gelijk. Het (h)erkennen van de blinde vlekken en de bereidheid deze te transformeren is persoonlijke ontwikkeling.

Behoefte aan debat

Er lijkt een bereidheid in opkomst om maatschappelijke blinde vlekken te transformeren. Een recent voorbeeld is (seksueel) machtsmisbruik. Misbruik van macht gebeurt overal. Soms openlijk, soms subtiel en alles daartussen. Onwetendheid, gebrek aan normbesef en om het plat te zeggen: geen benul hebben, houden machtsmisbruik in stand. De gevolgen zijn schrijnend en schadelijk. Juist dat heeft de behoefte aan het maatschappelijk debat vergroot en daarmee de behoefte voor een dergelijk gesprek op de werkvloer.

Methoden

Hoe maak je dergelijk beladen onderwerpen op een veilige manier bespreekbaar? Als eerste geldt natuurlijk dat je een beladen onderwerp bespreekbaar wilt maken en niet omdat het moet. Ben je daartoe bereid, dan kan dat met een goede begeleiding én de juiste technieken relatief eenvoudig.

FACgenoten begeleiden gesprekken waarbij sociale veiligheid heel belangrijk is. Bijvoorbeeld met een methode als: socratische dialoog waarbij in verschillende ronden een compleet beeld wordt verkregen over een onderwerp. Een sterke werkvorm is de talking stick. In de juiste setting wordt een gevoel van gelijkwaardigheid gecreëerd waarin iedereen zonder interruptie zijn/haar verhaal kan delen.

Wil je meer lezen in de nieuwsbrief? Je vind hem hier!

Foto Nicola Barts op Pexels

Vier jaar LEAM

Vier jaar geleden is LEAM volledig zelfstandig gegaan. Een spannende periode. Gaat het lukken? Heb ik straks voldoende opdrachten? Ben ik wel goed genoeg?

Na vier jaar een mooi moment om de balans op te maken. Dat kan met een nieuwsbrief, maar ik heb gekozen voor een filmpje.

Vier jaar LEAM volledig zelfstandig in vier minuten. En wat ziet 2022 er dan ineens mooi uit! Een ode aan mijn opdrachtgevers.

Wil je ook met LEAM aan de slag? Stuur een bericht of bel. Ik help je graag verder.

Vier jaar LEAM