E-book: Assetmanagement NU!

In 1945 is het Bulletin of the Atomic Scientists opgericht door wetenschappers van de Universiteit van Chicago. Twee jaar nadat ze hadden meegewerkt aan de ontwikkeling van de eerste atoomwapens in het Manhattan-project, creëerde ze de Doomsday Clock. Deze stond symbool om bedreigingen voor de mensheid en de planeet over te brengen. De beslissing om de minutenwijzer van de Doomsday Clock te verplaatsen (of te laten staan) wordt elk jaar genomen door de Science and Security Board van het Bulletin in overleg met zijn Board of Sponsors, waaronder 13 Nobelprijs-winnaars.

De klok is een universeel erkende indicator geworden van de kwetsbaarheid van de wereld voor rampen als gevolg van kernwapens, klimaatverandering en ontwrichtende technologieën in andere domeinen.

Sinds 23 januari 2020 is het 100 seconden voor twaalf.

De uitdagingen waar we als mensheid voor staan zijn groot. Organisaties die assetmanagement willen invoeren hebben ook met uitdagingen te maken. Van een andere orde weliswaar. Echter, de principes van assetmanagement zijn misschien ook wel heel goed toepasbaar op de grotere uitdagingen.

Een aantal gedachten experimenten die assetmanagement principes projecteren op maatschappelijke thema’s geven hier deels een antwoord op. Bovendien zorgt het er voor dat de context van assetmanagement goed begrepen kan worden. Samen met tien aanjagers om assetmanagement in te voeren en een bescheiden theoretisch kader geeft dit e-book voldoende houvast om de start van assetmanagement handen en voeten te geven in een organisatie.

Bijna alle informatie is terug te lezen in artikelen en pagina’s op deze website. Maar nu gebundeld als handzaam e-book: Assetmanagement NU!

Klik op het e-book om deze te downloaden.

Cover van het e-book Assetmanagement NU!

Groeipijn

Een half jaar geleden was LEAM “op stoom.” Met mooie opdrachten en daarmee mooie kansen. Na een rustige eerste maanden is het tijd om de temperatuur op te nemen. Een mooi vooruitzicht van groei ligt in het verschiet.

Waternet

In 2018 heb ik met een aantal Waternet collega’s de managers mogen trainen op het gebied van assetmanagement. Na een ontwerp en een uitwerking van de training konden we aan de slag. Na de eerste keer trainen nog een paar kleine aanpassingen gedaan en de training stond als een huis. Deze training is heel goed beoordeeld en heeft ook qua rollen stof doen opwaaien. De juiste discussies worden gehouden en gevoeld. Al met al voldoende aanleiding om nu in 2019 de teamleiders te trainen. De opzet van de training is in hoofdlijnen gelijk gebleven, echter met hier en daar wat meer pragmatisme en een iets bijgesteld doel. De eerste training is inmiddels achter de rug en wederom een succes te noemen. En ook deze training is een samenwerking tussen LEAM en een aantal collega’s van Waternet.

Vitens

Ook bij Vitens mag LEAM de ingezette lijn van trainingen in 2018 voortzetten in 2019. (Nieuwe) medewerkers zullen ieder kwartaal de mogelijkheid hebben om een Assetmanagement Basics training te volgen. En ook bij Vitens heeft de training bijgedragen aan de behoefte om hier op door te gaan binnen het leidinggevend kader. LEAM mag dat begeleiden. Hoe leuk is dat?

TU Eindhoven

De TU/e wil assetmanagement invoeren voor de vastgoedportefeuille. In 2018 heeft LEAM ondersteund door de benodigde stappen inzichtelijk te maken en input geleverd voor een Plan van Aanpak. Dit is goed ontvangen en er ligt nu een opdracht om de eerste stappen te gaan zetten. LEAM zal de TU/e begeleiden om te komen tot een afwegingskader voor assetmanagement besluiten. Ofwel, het opzetten van een risicomatrix. Ook het risicobeheer zal in 2019 worden opgepakt waarbij ik dit proces zal faciliteren. Extra leuk omdat Vastgoed weer een andere omgeving is dan de mooie watersector en geeft daarmee ook direct een andere dynamiek.

Hoogheemraadschap van rijnland

HH Rijnland gaat door op de weg die samen met LEAM in 2018 is ingeslagen. LEAM heeft de opdracht om tot een formalisering te komen van de bedrijfswaarden en bijbehorende risicomatrix. Ook zal ik het risicobeheer in 2019 faciliteren waarbij direct de kennis toepasbaar wordt overgedragen. Het bestaande Meer Jaren Plan wordt gesynchroniseerd met de nieuwe praktijk van assetmanagement en wordt daarmee afgestemd op de bedrijfswaarden van HH Rijnland.

LEF

Het LEF Future Center van Rijkswaterstaat heeft dit jaar weer de nodige sessies op het programma staan. In januari mocht ik docenten begeleiden op de docentendag EurekaCup met een leuk programma. Inmiddels staan er meerdere sessies voor 2019 gepland waaronder ook een aantal RWS introductiedagen voor nieuwe medewerkers bij RWS. Wil je weten wat LEF doet? Klik dan hier!

Vastgoed Business School

In ieder geval in maart, april, mei en juni zal ik weer de modules Communicatie en Conflicthantering geven voor de opleidingen Projectleider Vastgoed en Businesscase voor vastgoed ontwikkeling. Leuk om te doen en wederom in een andere omgeving.

Ik ben met LEAM nu bijna een jaar volledig zelfstandig. Het is fascinerend om te merken wat dat met mij doet als persoon. De twijfel die er toch steeds weer kan zijn. De opluchting wanneer opdrachten werkelijkheid worden. De spanning bij het even niet weten en de angst van het uitblijven van opdrachten. Mooie gelegenheden om van en over mijzelf te leren. De vrijheid van het bepalen van de eigen agenda en het kunnen combineren van werk en zorg zijn echt ontzettend fijn. Al kan ik soms ook echt wel (oude) collega’s een beetje missen. En als iets niet lukt, kan ik daar ontzettend van balen. LEAM groeit en soms doet het een beetje pijn.

Kortom, een beetje groeipijn.

LEAM groeit en dat doet soms een beetje pijn

I AM Connected unveiled

Op woensdag 26 september 2018 was het 3e jaarcongres van Assetmanagement Nederland. Of eigenlijk het Dutch Chapter van the Insititute of Asset Management, afgekort IAM-NL. Het thema van dit jaar: I AM Connected.

Connected

Connected heeft vele betekenissen. De bottomline was misschien toch wel de centrale boodschap: “als je werkelijke wilt “connecten” dien je eerst connected te zijn met jezelf.”  Verbinding maken met jezelf is niet altijd even gemakkelijk. Diepliggende emoties als angst, schuld en schaamte houden ons onbewust tegen door ingesleten patronen en overtuigingen in ons ego. Ons onbewuste maakt in 98% van de tijd de dienst uit. Slechts 2% van ons handelen doen we bewust. Vanuit die bewustheid ontwikkelen we – in assetmanagement verband- samenwerking met anderen. Stellen we prestatiecontracten op en zoeken we contact met elkaar op inhoud. De dag heeft ons geleerd dat een andere blik de succesfactor aanzienlijk kan vergroten. I AM Connected, are you?

Het thema I AM Connected is niet zomaar uit de lucht komen vallen. Eind februari zijn de voorbereidingen al gestart. De resultaten en feedback van het 2e jaarcongres gaven aanleiding voor diverse thema’s. Toch was het 2e jaarcongres afgesloten met een nauw samenzijn en een boodschap: “assetmanagement doe je samen en soms voelt dat wat ongemakkelijk.”  Woorden als: samenwerken, verbinden, contracten, mensen en nog een aantal maakten het thema I AM Connected de opvolger van de vorige editie: I AM the Future.

Voorbereiding

In maart werden de eerste sprekers benaderd uit een longlist van mogelijke sprekers en workshophouders. In de tussentijd is een conceptprogramma bedacht. Het communicatieproces is opgetuigd en een passende locatie gezocht. Sprekers en workshophouders hebben een ontwerpsheet ingevuld dat hielp om focus aan te brengen in hun bijdrage en tevens de organisatie te helpen met de communicatie en het programma af te stemmen. Vele telefoongesprekken volgden en diverse actiehouders hadden het druk met hun taken om de dag goed te regelen. Naarmate het programma dichterbij kwam, werd de noodzaak ook groter om tot een invulling te komen vanuit het dagvoorzitterschap. Deze rol was toebedeeld aan mijzelf. Wat ging ik zeggen? Hoe kon ik de dag interactief maken en het energieniveau handhaven?

De dag voor het jaarcongres had ik mijn verhaal op hoofdlijnen rond. Ik heb veel gelezen en documentaires bekeken die uiteindelijk voor mij goed te verbinden waren. Bijvoorbeeld het boek Impact (de kracht van onzichtbare invloed) en het boek Omwenteling van Jan Rotmans. Maar ook een boekpresentatie van Ton van der Kroon over “De terugkeer van de Koning” en zelfs de aflevering van Zomergasten met Esther Perel over ontrouw, hebben bijgedragen aan de boodschap van deze dag. Tijdens de dag zelf ontstonden de werkvormen en inleidende beschouwingen. Ook was het nodig om zelf te connecten en mijn wandeling naar Santiago de Compostella bleek een fantastisch middel om dat te kunnen doen.

I AM Impressed

Alles bij elkaar een heel mooie dag met vele complimenten. Zowel over de inhoud als de durf om het thema samenwerken op een dieper niveau aan te raken. Er is een zaadje geplant. Laten we het water blijven geven. De onderstaande video geeft een mooie impressie van de dag. I AM Impressed, are you?

Kijk ook op de website van Assetmanagement Nederland.