AOV

Deze bijdrage is zowel brutaal als opportunistisch. En jij kan er geld mee verdienen!

Ik heb lang getwijfeld over de het nut en de noodzaak van een Arbeid Ongeschiktheid Verzekering (AOV). Immers, hoe groot is dat risico?

Vanuit assetmanagement perspectief is dit interessant. Platgezegd is risico de kans van voorkomen x het effect wat optreedt. De kans om arbeidsongeschikt te geraken is klein. Hoewel ik steeds vaker tegenkom dat mensen in mijn netwerk toch te maken krijgen met arbeid ongeschiktheid. Niet zelden speelt ook  leeftijd daarbij een rol. Dus een kleine kans, maar zeker niet onmogelijk.

Wanneer ik toch arbeid ongeschikt zou raken is de belangrijkste vraag of ik dat kan opvangen én of ik dat op wil vangen. Het inkomen valt tenslotte gedeeltelijk of helemaal weg. Voor mij geldt dat ik de gevolgen van arbeid ongeschiktheid niet zelf wil opvangen.

En eigenlijk geldt dat voor alle risico’s die in het rood omcirkelde gebied vallen. Een lage kans van voorkomen, maar wel met een groot effect wordt doorgaans afgedekt met een verzekering. De financiële gevolgen van onvoldoende dekking of het ontbreken van een schadeverzekering kunnen ernstig zijn, variërend van persoonlijk faillissement tot het verlies van bedrijfsactiviteiten.

risicomatrix

Een laatste overweging is de verplichte AOV voor zelfstandigen die in 2027 in moet gaan. Het voorlopige ontwerp van deze verzekering is – om het in één woord samen te vatten – slecht. Nog een reden om zelf een AOV af te sluiten. Ik heb dat gedaan bij Insify. Dit is een nieuwe verzekering en gaat deels in tegen de status quo rondom AOV verzekeringen. De voorwaarden van de verzekering zijn doorgaans gunstiger en de kosten zijn lager.

vertel je netwerk

Wat maakt deze bijdrage dan brutaal?  Dat is het vertel je netwerk programma van Insify. Overweeg jij namelijk ook een AOV en sluit je die af bij Insify dan ontvang je € 100,- wanneer je gebruik maakt van mijn code LEAM546275

Iedereen die via mijn code een AOV afsluit krijgt € 100,-. Ik ook. Wat maakt dat wanneer er in potentie 400 mensen met die code een AOV afsluiten, ik mijn premie voor de komende 17 jaar wel heb betaald. Dus als je iemand kent waarvan je weet dat hij of zij bescherming nodig heeft tegen arbeid ongeschiktheid, deel gerust de code.