Assetmanagement Volwassenheid Scan

De Assetmanagement Volwassenheid Scan is onlangs licht aangepast. Je kunt de tool downloaden onder het menu-item tools. Of ga direct naar de downloadpagina. Gebruik de scan naar eigen inzicht.

Met de scan kan snel een inzicht worden verkregen in de sterke en ontwikkelen punten binnen uw organisatie. Het kost u niets, behalve een kwartiertje van uw tijd om assetmanagement een stapje verder te brengen.

U krijgt inzicht in uw score op de diverse ISO onderdelen. Maar ook in de ontwikkelpotentie die binnen uw bereik ligt. Daarnaast wordt op 10 onderdelen een status weergegeven die u de mogelijkheid geeft om pragmatisch een verbetertraject te beschrijven.

Neem gerust contact op voor meer informatie over het gebruik van de assetmanagement volwassenheid scan of indien u ondersteuning wenst.

Assetmanagement Risico Register update

Het risico register, de ARR, dat je gratis kunt downloaden, heeft een kleine update gekregen. Door er intensief mee te werken kwam ik een hardnekkige fout tegen.
De fout liet zich pas zien wanneer er meerdere risico’s ingevuld waren met een zelfde risico inschaling. Deze fout zorgde er vervolgens voor dat de maatregelen niet konden worden ingevuld. Hierdoor bleek het verkrijgen van een prioritering van die maatregelen onmogelijk. Met als gevolg een veel voorkomende Excel error, #NB.

Inmiddels is het probleem opgelost – ik ben het niet opnieuw tegen gekomen – en is de aangepaste versie (2.0) te downloaden als vervanging van versie 1.0. Daarin zitten ook verbeteringen van enkele schoonheidsfoutjes.

Met het risico register wordt het eenvoudig om benoemde risico’s op één plek vast te leggen. Risico’s worden direct voorzien van een nummer dat vervolgens gekoppeld kan worden aan op te stellen feitenrapporten of risico analyses. Voordeel van het risico register is dat het direct het monetair equivalent weergeeft. Dit is het risico vertaalt in geld. Het register is direct gekoppeld aan een risicomatrix of bedrijfswaardenmodel dat gebruikt kan worden in de eigen organisatie. De uitkomsten in het register worden samengevat weergegeven in een dashboard en een grafiek. Zo kunnen inzichten snel worden gedeeld.

Veel plezier van het verbeterde risico register.

Klik op de afbeelding om te downloaden

De risicomatrix

Hoe stel je nu een goede risicomatrix op? In ieder geval door een format te gebruiken dat een goed uitgangspunt is. Je kan het format hier downloaden. Zonder invullen van formulieren. Gewoon klikken op de afbeelding en klaar.