De SLIM serie

Wist je dat er alweer een zesde deel in de maak is van de SLIM serie? Iedere SLIM heeft een eigen aan assetmanagement gerelateerd onderwerp. Zo is er een SLIM Strategisch Assetmanagement Plan, een SLIM prioriteringsmodel voor risicoprofielen. Ook een SLIM Volwassenheidscan. Een SLIM vertaling voor het toepassen van assetmanagement en een SLIM Plan van Aanpak.

Maar wat maakt de SLIM serie slim? Vooropgesteld, de insteek is vooral pragmatisch. Het toepasbaar maken van assetmanagement. Een SLIM is begrijpelijk geschreven. Zo min mogelijk warrige taal. Een SLIM is aantrekkelijk vormgegeven en bovenal, een SLIM is geen zwaarlijvig document. Een Slim Fit, passend bij de organisatie zelf.

Over Slim gesproken. Een assetmanagement training voor jouw organisatie is ook een Slim Fit. Aansluitend op wat de organisatie nodig heeft en praktisch genoeg om een volgende stap te kunnen maken. Onlangs opnieuw ondervonden door bijvoorbeeld Oasen drinkwater.

Datzelfde geldt voor het houden van risicosessies. Soms is er behoefte om daar snelle stappen in te maken en toch zorgvuldig te zijn in de wijze waarop je dat kan doen. Iets wat Waterschap Rivierenland afgelopen maand mocht ervaren.

Een aanbesteding voor Rijkswaterstaat voor facilitators wordt deze maand gegund. Geen individuele inschrijvingen dit keer, maar enkel organisaties. De wijze waarop FACgenoten dat in korte tijd heeft gerealiseerd is in mijn beleving ook best slim. Spannend dus, maar tegelijkertijd kunnen wij – en doen wij – voor iedere faciliteervraag inmiddels eveneens een Slim Fit facilitator aanbieden aan elke opdrachtgever.

Is het echt allemaal zo slim? Nee hoor, ook LEAM maakt af en toe een (domme) misser. Maar elke misser is wel weer een kans om van te leren. Best slim eigenlijk!

Slim serie
De Slim serie

Assetmanagement trainingen zijn heel leuk

In de maand juni geef ik weer enkele assetmanagement trainingen. Online en gewoon “ouderwets” op locatie. Wat de trainingen met elkaar gemeen hebben is dat ze heel leuk zijn. Om te geven en om te krijgen.

Iedere training is in principe maatwerk. Dat ik waardevolle oefeningen en werkvormen inzet bij diverse klanten doet daar niets aan af. De vraagstelling is dan net wat anders. Zeker wanneer aangevuld met een andere werkvorm of oefening die past in de lijn van het uiteindelijke resultaat. Het is gaaf om een klant iedere keer weer te verrassen. Zeker online! Het idee heerst nog altijd dat online trainen minder waardevol is. Dat was ook mijn idee tot ik vorig jaar als een van de eerste (zo niet de eerste) een online assetmanagement training ontwikkelde.

De assetmanagement trainingen zijn inhoudelijk sterk. Ze zijn energiek en afwisselend. Ze zijn heel interactief met heel veel oefeningen, werkvormen en casuïstiek. Deelnemers zijn eigenaar van de opbrengst van de training en zijn altijd erg enthousiast.

Inmiddels maak ik ook gebruik van Miro. Dit heeft als voordeel dat er vanuit de verschillende subgroepen één totaaloverzicht is. Het werkt supergoed! Ook de deelnemers zijn enthousiast.

Wil je nu meer weten wat LEAM kan doen voor jou met assetmanagement trainingen of andere (assetmanagement) vragen, neem gerust contact op.

Trainen met o.a. Miro voor Vallei en Veluwe

LEAM op stoom

Het gaat goed met LEAM. Na een goede start in april en een inspirerende Camino de Santiago (en dagelijkse blogs) komt LEAM op stoom. Met diverse en vooral ook gevarieerde opdrachten. Tijd voor een overzicht.

Waternet

Zo heeft LEAM een training assetmanagement voor managers ontwikkeld met en voor Waternet. Deze maand is de aftrap van de eerste training geweest. Deze training is goed ontvangen en smaakt naar meer. De training gaat niet enkel om kennisoverdracht, maar vooral ook over de eigen rol en hoe deze past in het geheel. Hoe wordt de manager een ambassadeur om assetmanagement werkbaar te maken?

Waterschap Vallei en Veluwe

Voor Waterschap Vallei en Veluwe heeft LEAM een Strategisch AssetManagement Plan mogen ontwikkelen. Echter dit SAMP moest leesbaar, begrijpelijk zijn en to the point. Natuurlijk was hier een nauwe samenwerking met het waterschap zelf voor nodig. Het resultaat mocht er zijn! Het plan is met groot enthousiasme ontvangen, inclusief de opgestelde risicomatrix. Inmiddels is het SAMP met de bedrijfswaarden en risicomatrix vastgesteld door het Dagelijks Bestuur. Er wordt gewerkt aan de verdere implementatie van assetmanagement. LEAM mag daar een begeleidende rol in spelen, te beginnen met het ontwikkelen van een implementatieplan.

LEF Futurecenter

Het LEF Futurecenter krijgt vele aanvragen binnen om sessies te faciliteren. LEF heeft LEAM gevraagd de komende periode een aantal sessies te begeleiden of als co-facilitator een bijdrage te leveren. De onderwerpen zijn divers: duurzaamheid, vuurwerkdag, tunnels, serious gaming, maritiem, afvalinzameling, etc. Bij LEF doe je niets alleen. Het is leuk en fascinerend om onderdeel te zijn van een inspirerend team enthousiaste mensen. En de nieuwe LEF omgeving is geweldig!

Vastgoed Business School

De Vastgoed Business School heeft LEAM gevraagd om ook in 2019 weer de modules Communicatie en Conflicthantering te verzorgen. Voor de opleidingen Projectleider Vastgoed en BusinessCase voor Vastgoed Ontwikkeling zijn dit vaste modules. De resultaten van de afgelopen jaren en de hoge waardering van de cursisten van deze module geeft vertrouwen. Buiten dat is het ook voor mij heel leuk om te doen.

Vitens

Vitens heeft LEAM gevraagd om een opleidingsronde verder te verzorgen en af te ronden. Het gaat om een basistraining assetmanagement. Deelnemers komen uit alle lagen van de organisatie. Natuurlijk is kennis belangrijk, maar zeker ook een bewustwording van de eigen rol en begrip voor andere rollen.  Hoe het één het ander kan versterker. LEAM gelooft in praktische trainingen die direct toepasbaar zijn. Het toepasbaar maken gaat over het trainen van vaardigheden. Vaardigheden alleen leveren echter geen blijvende verandering op in gedrag. Iets dat bij een implementatie van assetmanagement wel een belangrijk aspect is. Daarom pas ik ook andere elementen toe die de kans op een blijvende verandering vergroten.

Hoogheemraadschap van Rijnland

Zoals ik al zei, LEAM op stoom. Het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft LEAM opdracht gegeven een Plan van Aanpak te schrijven om assetmanagement in de organisatie verder te verankeren. Het gaat dan vooral om het strategisch kader en als volgende stap de doorontwikkeling van risicomanagement. Ook dit plan is zeer goed ontvangen. Rijnland kan direct aan de slag waarbij LEAM zal ondersteunen.

IAM-NL

LEAM zal ook weer een belangrijke bijdrage leveren aan het 3e jaarcongres van Assetmanagement Nederland, of tegenwoordig het Dutch Chapter van het Insititute for Assetmanagement (IAM-NL). Niet alleen heeft LEAM bijgedragen aan de organisatie en het ontwikkelen van het programma voor dit jaarcongres, ook het dagvoorzitterschap zal ik voor mijn rekening nemen evenals de afsluitende beschouwing. Het thema van 2018: I AM Connected.

Ik voel heel veel dankbaarheid voor iedereen die heeft geholpen LEAM op stoom te brengen. In het bijzonder al mijn opdrachtgevers. Het gaat de goede kant op, wow!

Het gaat de goede kant op!