LEAM in Vastgoed

De TU/e groeit naar verwachting tot ruim 14.500 studenten in 2030. Een streven daarbij is een onderwijsruimte van 2,9 m2 per student.

Waarom?

Digitalisering en technologische ontwikkelingen veranderen de wereld in een snel tempo. Met fundamentele kennis en kwalitatief toegepast onderzoek kan de TU/e ten behoeve van de mensheid, zinvolle oplossingen ontwerpen voor de complexe problemen van vandaag en morgen. Maar zonder mensen is vooruitgang niet mogelijk. De TU/e wil een hightech industriële omgeving
creëren, in het hart van Brainport Eindhoven. Mensen staan hier centraal en voelen zich vrij om ideeën uit te wisselen, initiatieven te nemen en om samen te werken. Dit vraagt om aanpassingen van de huidige campus.

De gebouwen van de TU/e moeten zó zijn ingericht dat de campus een aantrekkelijke hotspot wordt met state-of-the-art offline en online faciliteiten.  Studenten, onderzoekers, ondernemers, investeerders en hightech bedrijven zijn de gebruikers. Een plek waar iedereen zich thuis voelt, ongeacht culturele of religieuze achtergrond en waar mensen het beste uit zichzelf en anderen kunnen halen. De omgeving nodigt uit tot het doen van onderzoek, maar is ook zo ingericht dat het er prettig leven, werken en recreëren is. De TU/e is een plaats waar je in de wereld van morgen stapt. Waar je deelneemt aan de ontwikkeling van vernieuwende technologieën en toepassingen die oplossingen leveren voor de grote maatschappelijke vraagstukken. Innovatie en duurzaamheid zijn speerpunten. Om dit alles te kunnen bewerkstelligen, is het nodig de juiste match te maken tussen mensen, capaciteit, kwaliteit en kosten.

Assetmanagement

De TU/e heeft LEAM gevraagd om ondersteuning te bieden bij de invoering van assetmanagement voor de vastgoed portefeuille. De TU/e heeft een fikse uitdaging voor de boeg, maar ook een haalbare uitdaging. Wat gaaf om hieraan bij te mogen dragen!

Maker van de foto: Petra Appelhof van “Petra Appelhof fotografie”