Nieuwe versie Assetmanagement NU

Er is een nieuwe versie Assetmanagement NU te downloaden. Deze 3e versie, aangeduid als Assetmanagement NU!!! is aangevuld met nieuwe artikelen waarin maatschappelijke uitdagingen worden gecombineerd met assetmanagement principes.

Door de maatschappelijke uitdagingen te bekijken vanuit een waardenstelsel worden interessante inzichten opgedaan. Daarmee helpt het 1e deel in dit e-book om de context van assetmanagement goed te begrijpen.

Het tweede deel is een verzameling van tien aanjagers van assetmanagement. Deze zijn gedurende 10 weken na het uitbreken van Corona in Nederland geschreven. Het zijn meer do’s dan dont’s om assetmanagement letterlijk op gang te brengen in een organisatie.

STREKKING

In 1945 is het Bulletin of the Atomic Scientists opgericht door wetenschappers van de Universiteit van Chicago. Twee jaar nadat ze hadden meegewerkt aan de ontwikkeling van de eerste atoomwapens in het Manhattan-project, creëerde ze de Doomsday Clock. Deze stond symbool om bedreigingen voor de mensheid en de planeet over te brengen. De beslissing om de minutenwijzer van de Doomsday Clock te verplaatsen (of te laten staan) wordt elk jaar genomen door de Science and Security Board van het Bulletin in overleg met zijn Board of Sponsors, waaronder 13 Nobelprijs-winnaars.

De klok is een universeel erkende indicator geworden van de kwetsbaarheid van de wereld voor rampen als gevolg van kernwapens, klimaatverandering en ontwrichtende technologieën in andere domeinen.

Sinds 23 januari 2024 is het 90 seconden voor twaalf.

De uitdagingen waar we als mensheid voor staan zijn groot. Organisaties die assetmanagement willen invoeren hebben ook met uitdagingen te maken. Van een andere orde weliswaar. Echter, de principes van assetmanagement zijn misschien ook wel heel goed toepasbaar op de grotere uitdagingen.

Een aantal gedachten experimenten die assetmanagement principes projecteren op maatschappelijke thema’s geven hier deels een antwoord op. Bovendien zorgt het er voor dat de context van assetmanagement goed begrepen kan worden. Samen met tien aanjagers om assetmanagement in te voeren geeft dit e-book voldoende houvast om de start van assetmanagement handen en voeten te geven in een organisatie.

Bijna alle informatie is terug te lezen in artikelen en pagina’s op deze website. Maar opnieuw gebundeld als handzaam e-book: Assetmanagement NU!!!

E-book Assetmanagement NU!!!

Stem. Weer!

Assetmanagement gaat over keuzes maken onder onzekerheid. De toekomst is per definitie onzeker. Het stemmen op een politieke partij maakt de toekomst niet helderder, maar geeft wel een uitdrukking aan waar jij voor staat. En zo ontstaat er een kans dat jouw stem bijdraagt aan de politieke strategie voor de komende jaren. En daarmee wordt kleur gegeven aan de politieke keuzes van de toekomst.

stemmen

Er zijn genoeg redenen om NIET te gaan stemmen. Bijvoorbeeld omdat jij het vertrouwen in de politiek volledig kwijt bent doordat je rechtstreeks geraakt bent of wordt door (uitblijvende) politieke keuzes. Er is geen partij die opkomt voor jouw belangen.

Een andere reden is dat je uitzoomt en steeds meer ziet dat de politieke keuzes steeds vaker beïnvloed wordt door niet democratisch gekozen partijen. Denk aan de WHO het WEF en vooral ook de Europese Unie.

Weer een andere reden is op het energetisch vlak. De wereld en hoe ze is ingericht draagt op geen enkele wijze meer bij aan de “Godsvonk” van jouwzelf. En daar wil je energetisch niet meer aan bijdragen door anderen te laten beslissen over jouw toekomst.

Mocht je wel gaan stemmen, doe dat dan bewust. Er is geen enkele lijsttrekker die jou gaat redden. Dat kan je enkel zelf. Bijvoorbeeld door te stemmen op die partij die qua programma jouw idealen raakt. Of op een partij waarvan heel duidelijk is dat die zich inzet voor rechtvaardigheid en menselijkheid, voor compassie en harmonie.

Niet stemmen is – in de democratie zoals wij die kennen – per definitie een verloren stem. Net als strategisch stemmen. Een strategische stem is een stem op datgene wat je niet wilt. En waarvan de kans vrij groot is dat je het wel krijgt.

Loyaal stemmen is net zo goed een verloren stem, tenzij de stem loyaal blijft aan jouw idealen. De wereld veranderd in zo’n rap tempo dat gevestigde politieke partijen dat niet kunnen bijbenen omdat het een radicale verandering van koers zou betekenen. Progressie wordt geremd door conservatisme.

Duurzame keuzes staan los van politieke kleur. Ze zijn gebaseerd op de fundamenten van de maatschappij en wat daarin werkelijk belangrijk is. Ik geloof oprecht dat de wereld een stukje mooier kan worden als we iets vaker door een assetmanagementbril zouden kijken. Keuzes maken aan de hand van vastgelegde maatschappelijke waarden. Een richtinggevend (moreel) kompas.

Dit e-book gaat je allicht helpen om de context van dit geloof te begrijpen.

Ik wens jou veel wijsheid toe met jouw stemkeuze!

E-book: Assetmanagement NU!

In 1945 is het Bulletin of the Atomic Scientists opgericht door wetenschappers van de Universiteit van Chicago. Twee jaar nadat ze hadden meegewerkt aan de ontwikkeling van de eerste atoomwapens in het Manhattan-project, creëerde ze de Doomsday Clock. Deze stond symbool om bedreigingen voor de mensheid en de planeet over te brengen. De beslissing om de minutenwijzer van de Doomsday Clock te verplaatsen (of te laten staan) wordt elk jaar genomen door de Science and Security Board van het Bulletin in overleg met zijn Board of Sponsors, waaronder 13 Nobelprijs-winnaars.

De klok is een universeel erkende indicator geworden van de kwetsbaarheid van de wereld voor rampen als gevolg van kernwapens, klimaatverandering en ontwrichtende technologieën in andere domeinen.

Sinds 23 januari 2020 is het 100 seconden voor twaalf.

De uitdagingen waar we als mensheid voor staan zijn groot. Organisaties die assetmanagement willen invoeren hebben ook met uitdagingen te maken. Van een andere orde weliswaar. Echter, de principes van assetmanagement zijn misschien ook wel heel goed toepasbaar op de grotere uitdagingen.

Een aantal gedachten experimenten die assetmanagement principes projecteren op maatschappelijke thema’s geven hier deels een antwoord op. Bovendien zorgt het er voor dat de context van assetmanagement goed begrepen kan worden. Samen met tien aanjagers om assetmanagement in te voeren en een bescheiden theoretisch kader geeft dit e-book voldoende houvast om de start van assetmanagement handen en voeten te geven in een organisatie.

Bijna alle informatie is terug te lezen in artikelen en pagina’s op deze website. Maar nu gebundeld als handzaam e-book: Assetmanagement NU!

Klik op het e-book om deze te downloaden.

Cover van het e-book Assetmanagement NU!