Risicomanagement op de Camino

Voor en tijdens de wandeling naar Santiago de Compostella wordt je  geconfronteerd met risico’s. En als je daar bij stil staat, zijn dat er best veel. Om risico’s te voorkomen schaf ik de juiste (en lichte) materialen aan. De belangrijkste “assets” om het lijf te beschermen zijn schoenen en sokken. En met die assets in het achterhoofd maak ik in de video een risicoanalyse waarbij ik een bedrijfswaardenmodel gebruik. Buen Camino!

Wil je meer weten over risicoanalyses en wanneer je deze toepast, neem dan contact op.

Asset Management Skills Lab

Assetmanagement implementeren vraagt meer dan techniek en methodieken toepassen. Het is vooral zaak om met elkaar aan de slag te gaan met ieder zijn eigen verantwoordelijkheid. Maar waar begin je?

Ben jij verantwoordelijk om assetmanagement te implementeren? En ben je erachter gekomen dat dit een omvangrijke klus is. Loop je misschien vast? Dan is deze aflevering speciaal voor jou.

YES! Ik heb LEF

Het kende een lange doorlooptijd, de aanbesteding van Rijkswaterstaat waar ze zochten naar nieuwe facilitatoren voor het eigen LEF future center. Maar het is gelukt. Van ruim 300 aanmeldingen zit ik bij de pool van 30. Ik ben een RWS facilitator. Yes!

“Maar wat doet LEF?”

LEF, het future center van Rijkswaterstaat, is 100% gericht op het doorbreken van patronen tijdens speciaal daarvoor ingerichte sessies. In een inspirerende en procesondersteunende omgeving, die gestoeld is op neurologische en psychologische wetenschap.

LEF future center is onderdeel van Rijkswaterstaat en houdt zich sinds 2008 bezig met het begeleiden van groepen in sessies. De sessies zijn ondersteunend aan het proces van deze groepen en hebben tot doel een nieuwe denk- en gedragspatronen te creëren. Daar waar het proces stagneert of er grote veranderingen plaats moeten vinden.

De ruimtes van LEF zijn helemaal ingericht op het stimuleren en ondersteunen van innovatieve processen en oplossingen. Daarbij baseren we ons op moderne breininzichten uit de cognitieve psychologische en neurologische wetenschap. En we maken gericht gebruik van speciaal gecreëerde ‘sferen’, aan de hand van (wand)projecties, meubilair, kleur, geur, beeld en geluid.