Navigeren door vijf uitdagingen van Assetmanagement in een Veranderende Omgeving

In de wereld van infrastructurele werken is het beheer van assets – zoals bruggen, (spoor)wegen, leiding- en kabeltrace’s, RWZI’s, productielocaties voor drinkwater naast financiële investeringen – van cruciaal belang voor het succes van organisaties in het voldoen aan hun maatschappelijke taken. Assetmanagement omvat het plannen, organiseren en beheren van deze middelen om optimale prestaties te garanderen. In de hedendaagse en continu veranderende omgeving staan assetmanagers echter voor uitdagende obstakels die moeten worden overwonnen. In het kort vijf uitdagingen.

Data

Een van de belangrijkste uitdagingen in het beheren van assets is de explosieve groei van gegevens en de integratie van nieuwe technologieën. Denk dan aan bijvoorbeeld het Internet of Things (IoT), geavanceerde analyses met Machine Learning, AI, Blockchain en het centraal opslaan en beheren van al die gegevens in een Cloud omgeving. Met de opkomst van digitalisering genereren assets enorme hoeveelheden gegevens, variërend van operationele statistieken tot onderhoudslogs. Het effectief gebruiken van deze gegevens om waardevolle inzichten te verkrijgen, vereist geavanceerde analytische tools en systemen voor gegevensbeheer.

Diversiteit

Een andere uitdaging is de diversiteit aan assets waarmee organisaties te maken hebben. Dit omvat niet alleen fysieke assets, zoals (beweegbare)installaties en voer- of vaartuigen, maar ook digitale activa zoals software en intellectueel eigendom. Het succesvol beheren van deze diverse portfolio’s vereist een holistische benadering en een goed begrip van de unieke kenmerken van elk type asset. Wat zoveel betekent als het beschouwen en integreren van alle soorten assets in het overkoepelende assetmanagementbeleid van een organisatie.

Een goed begrip van de unieke kenmerken van elk type asset is nodig om effectieve strategieën te ontwikkelen voor onderhoud, investeringen, risicobeheer en waarde-optimalisatie. Bijvoorbeeld, terwijl fysieke assets mogelijk routinematig onderhoud vereisen om operationele efficiëntie te behouden, kunnen digitale assets meer aandacht nodig hebben voor cybersecurity en software-updates om hun functionaliteit en veiligheid te waarborgen.

risicobeheer

Het proactief identificeren en beheren van risico’s vormt ook een cruciale uitdaging voor assetmanagers. Bedreigingen zoals bijvoorbeeld operationele storingen, ongelukken, toxische lozingen, wijzigingen in regelgeving en cyberaanvallen kunnen aanzienlijke schade toebrengen aan de waarde van assets en – zeker in het publieke domein – de reputatie van een organisatie. Het implementeren van effectieve risicobeheerstrategieën is daarom van vitaal belang om potentiële bedreigingen te minimaliseren en veerkrachtig om te gaan met calamiteiten. Maar ook om ongewenste gebeurtenissen financieel op te vangen (weerstandsvermogen van een organisatie) mochten deze zich onverhoopt toch voordoen.

duurzaamheid

Een andere belangrijke en veelvoorkomende overweging voor assetmanagers is duurzaamheid. In een tijdperk waarin milieuvraagstukken een aanverwante klimaatproblematiek steeds prominenter worden, worden organisaties geconfronteerd met de uitdaging om duurzaamheidsdoelstellingen te integreren in hun assetmanagementstrategieën. Dit omvat het verminderen van de ecologische voetafdruk van assets – zowel in aanschaf als levensduur, het naleven van milieuvoorschriften en het bevorderen van maatschappelijk verantwoorde praktijken. Deels afgedwongen bij externe partijen die werken en diensten leveren aan de organisatie. Maar zeker ook door voorbeeldgedrag en het voldoen aan politieke afspraken.

human capital

Tot slot is het aanpakken van de talentkloof een essentiële uitdaging voor assetmanagers. Het snel veranderende technologische landschap vereist een personeelsbestand met up-to-date vaardigheden op het gebied van gegevensanalyse, technologieën voor kunstmatige intelligentie en innovatieve denkvaardigheden. Het werven, trainen en behouden van hooggekwalificeerd human capital is daarom van cruciaal belang voor het succes van assetmanagementinitiatieven. Tel daarbij op de enorme uitdaging van de vernieuwingsopgave én een tekort aan personeel waardoor een cross-sectorale samenwerking noodzakelijk is.

In het licht van deze vijf – niet uitputtende – uitdagingen is het duidelijk dat assetmanagement een complexe en dynamische discipline is geworden. Om succesvol te zijn, moeten organisaties investeren in geavanceerde technologieën, robuuste gegevensbeheerprocessen, effectieve risicobeheerstrategieën en een getalenteerd personeelsbestand. Alleen door deze uitdagingen aan te pakken en te overwinnen, kunnen organisaties hun assets effectief beheren en zo wendbaarheid en vooruitziendheid omarmen om te gedijen te midden van onzekerheid en complexiteit die de publieke omgeving met zich meebrengt.

Foto Huib Kling, Rijkswaterstaat; bron magazinesrijkswaterstaat.nl