Rijkswaterstaat kiest LEAM

Assetmanagement (AM) is het kernproces van Rijkswaterstaat (RWS). 80-90% van de uitvoer en inrichting van assetmanagement ligt bij RWS. De processtap Monitoren en Analyse gaat over het monitoren van de uitvoering van de werkzaamheden, de prestaties van de netwerken en de assets waaruit deze zijn opgebouwd en het analyseren van de resultaten. Rijkswaterstaat kiest LEAM om hierbij te ondersteunen.

prestaties kosten en risico’s

Bij de analyse van de netwerken wordt bekeken in hoeverre deze hebben bijgedragen aan het behalen van de AM-doelstellingen en wat de belangrijkste oorzaken zijn van eventuele afwijkingen. De actie “rolverkenning en uitwerking PKR” heeft als doel om het deelproces Netwerkmonitoring door te ontwikkelen naar, onder meer, een goede aansluiting met Assetmanagement 2.0. Eén van de pijlers van dit plan is het verbeteren van de monitoringsproducten. Het verrijken van de Instandhoudingsrapportage met informatie over PKR past binnen die ontwikkeling.

In de kern gaat de ontwikkeling PKR over het inzichtelijk maken waar en op welke wijze een verbinding kan worden gemaakt tussen PKR én waar dat niet kan. Daarbij geldt dat er niet enkel wordt teruggekeken in het verleden als verantwoording, maar ook dat een prognose tot de mogelijkheden behoord. Een verbinding met de bedrijfswaardenmatrix is daarom noodzakelijk, net als een verbinding met de kostenstructuur in de programmering.

SLim verbinden

Terugkijkend als verantwoording en vooruitkijkend als prognose is gebaseerd op kennis uit de regio’s. Voor de Europese aanbesteding van deze opdracht heeft LEAM een Plan van Aanpak geschreven met de titel “Slim Verbinden.” Slim Verbinden is meerledig. Op een slimme manier de juiste vuistregels bedenken die robuust zijn én de verbinding leggen tussen prestaties, kosten en risico’s. Maar ook om Slim samen te werken met de regio’s door werk met werk te maken.

Complex

Het PKR project staat voor een complexe opgave. Niet zozeer over de bedoeling ervan. Maar vooral om de verbindingen te leggen in een grote organisatie, met een werkgebied dat de oppervlakte van Nederland overstijgt. Een organisatie met heel veel datastromen en de opdracht deze goed te verweren. Tel daarbij op de belangrijke positie die RWS inneemt bij de vernieuwingsopgave van het areaal de komende decennia, een krappe arbeidsmarkt en budgetten die per definitie onder druk staan en nog eens extra door het moeten voldoen aan Europese regels en wetgeving met betrekking tot bijvoorbeeld klimaatversterkende stoffen en stikstofdepositie en de complexiteit is compleet. De uitdaging is om de complexiteit te overstijgen en te streven naar een combinatie van robuustheid en eenvoud.

Rijkswaterstaat kiest LEAM. Met Slim Verbinden is er een nieuwe toevoeging aan de Slim serie dat nu uit 7 delen bestaat.