Navigeren door vijf uitdagingen van Assetmanagement in een Veranderende Omgeving

In de wereld van infrastructurele werken is het beheer van assets – zoals bruggen, (spoor)wegen, leiding- en kabeltrace’s, RWZI’s, productielocaties voor drinkwater naast financiële investeringen – van cruciaal belang voor het succes van organisaties in het voldoen aan hun maatschappelijke taken. Assetmanagement omvat het plannen, organiseren en beheren van deze middelen om optimale prestaties te garanderen. In de hedendaagse en continu veranderende omgeving staan assetmanagers echter voor uitdagende obstakels die moeten worden overwonnen. In het kort vijf uitdagingen.

Data

Een van de belangrijkste uitdagingen in het beheren van assets is de explosieve groei van gegevens en de integratie van nieuwe technologieën. Denk dan aan bijvoorbeeld het Internet of Things (IoT), geavanceerde analyses met Machine Learning, AI, Blockchain en het centraal opslaan en beheren van al die gegevens in een Cloud omgeving. Met de opkomst van digitalisering genereren assets enorme hoeveelheden gegevens, variërend van operationele statistieken tot onderhoudslogs. Het effectief gebruiken van deze gegevens om waardevolle inzichten te verkrijgen, vereist geavanceerde analytische tools en systemen voor gegevensbeheer.

Diversiteit

Een andere uitdaging is de diversiteit aan assets waarmee organisaties te maken hebben. Dit omvat niet alleen fysieke assets, zoals (beweegbare)installaties en voer- of vaartuigen, maar ook digitale activa zoals software en intellectueel eigendom. Het succesvol beheren van deze diverse portfolio’s vereist een holistische benadering en een goed begrip van de unieke kenmerken van elk type asset. Wat zoveel betekent als het beschouwen en integreren van alle soorten assets in het overkoepelende assetmanagementbeleid van een organisatie.

Een goed begrip van de unieke kenmerken van elk type asset is nodig om effectieve strategieën te ontwikkelen voor onderhoud, investeringen, risicobeheer en waarde-optimalisatie. Bijvoorbeeld, terwijl fysieke assets mogelijk routinematig onderhoud vereisen om operationele efficiëntie te behouden, kunnen digitale assets meer aandacht nodig hebben voor cybersecurity en software-updates om hun functionaliteit en veiligheid te waarborgen.

risicobeheer

Het proactief identificeren en beheren van risico’s vormt ook een cruciale uitdaging voor assetmanagers. Bedreigingen zoals bijvoorbeeld operationele storingen, ongelukken, toxische lozingen, wijzigingen in regelgeving en cyberaanvallen kunnen aanzienlijke schade toebrengen aan de waarde van assets en – zeker in het publieke domein – de reputatie van een organisatie. Het implementeren van effectieve risicobeheerstrategieën is daarom van vitaal belang om potentiële bedreigingen te minimaliseren en veerkrachtig om te gaan met calamiteiten. Maar ook om ongewenste gebeurtenissen financieel op te vangen (weerstandsvermogen van een organisatie) mochten deze zich onverhoopt toch voordoen.

duurzaamheid

Een andere belangrijke en veelvoorkomende overweging voor assetmanagers is duurzaamheid. In een tijdperk waarin milieuvraagstukken een aanverwante klimaatproblematiek steeds prominenter worden, worden organisaties geconfronteerd met de uitdaging om duurzaamheidsdoelstellingen te integreren in hun assetmanagementstrategieën. Dit omvat het verminderen van de ecologische voetafdruk van assets – zowel in aanschaf als levensduur, het naleven van milieuvoorschriften en het bevorderen van maatschappelijk verantwoorde praktijken. Deels afgedwongen bij externe partijen die werken en diensten leveren aan de organisatie. Maar zeker ook door voorbeeldgedrag en het voldoen aan politieke afspraken.

human capital

Tot slot is het aanpakken van de talentkloof een essentiële uitdaging voor assetmanagers. Het snel veranderende technologische landschap vereist een personeelsbestand met up-to-date vaardigheden op het gebied van gegevensanalyse, technologieën voor kunstmatige intelligentie en innovatieve denkvaardigheden. Het werven, trainen en behouden van hooggekwalificeerd human capital is daarom van cruciaal belang voor het succes van assetmanagementinitiatieven. Tel daarbij op de enorme uitdaging van de vernieuwingsopgave én een tekort aan personeel waardoor een cross-sectorale samenwerking noodzakelijk is.

In het licht van deze vijf – niet uitputtende – uitdagingen is het duidelijk dat assetmanagement een complexe en dynamische discipline is geworden. Om succesvol te zijn, moeten organisaties investeren in geavanceerde technologieën, robuuste gegevensbeheerprocessen, effectieve risicobeheerstrategieën en een getalenteerd personeelsbestand. Alleen door deze uitdagingen aan te pakken en te overwinnen, kunnen organisaties hun assets effectief beheren en zo wendbaarheid en vooruitziendheid omarmen om te gedijen te midden van onzekerheid en complexiteit die de publieke omgeving met zich meebrengt.

Foto Huib Kling, Rijkswaterstaat; bron magazinesrijkswaterstaat.nl

Achteruitgang leidt tot ontwrichting

Bij assetmanagement leiden risico’s die te hoog zijn tot het nemen van maatregelen om die risico’s te verkleinen tot een aanvaardbaar niveau. Welke risico’s zoal kunnen optreden kan worden weergegeven in een zogenaamde risicoketen. In deze keten worden oorzaken, risico’s en gevolgen met elkaar verbonden.

Risicoketen

In de kern bevat een risicoketen vier grootheden: Oorzaak > Asset > Faalwijze > Gevolg. Door vanuit dit vertrekpunt te redeneren kan gewerkt worden met Bow-Tie analyses. Een oorzaak gevolg diagram wat je kunt gebruiken voor het modelleren van risico’s. Zo breng je het ontstaan van een risico in beeld en wat de consequenties zijn als dat risico manifest wordt. Niet toevallig vind je dezelfde grootheden terug in het risicoregister wat je op deze site kunt downloaden. De risicoketen is niet alleen een hulpmiddel om risico’s in een organisatie te identificeren, maar ook om oorzaken en gevolgen in beeld te brengen. Deze gevolgen hebben altijd een link met de bedrijfswaarden van jouw organisatie. Deze staan in het SAMP en in de bedrijfswaardenmatrix.

maatschappelijke risicoketen

Wanneer je de gebeurtenissen in de wereld een beetje volgt vallen we als maatschappij van de ene “crisis” in de andere. Het zijn er zoveel dat je misschien wel mag spreken van een systeemcrisis. De maatregelen die daartegen genomen worden zijn niet altijd even transparant. Al helemaal niet wanneer je nadenkt over het risico dat erdoor wordt weggenomen.

De diverse crisissen gecombineerd met een blik op algehele achteruitgang levert een interessante maatschappelijke risicoketen op. Daarbij niet uitgegaan van assets, maar van propriëteiten. Onder een propriëteit zitten meerdere soorten assets en/of fenomenen verstopt. De gevolgen zijn gebaseerd op de maatschappelijke waarden die in alle eerdere artikelen zijn gebruikt.

Achteruitgang, leidt bijna altijd tot ontwrichting. Waarom gaan we er dan mee door?

Train de Trainer

Voor Rijkswaterstaat ontwikkel ik een Train de Trainer risicomanagement. Een van de kernonderdelen van dit programma is de praktische toepassing van de bedrijfswaardenmatrix.

Deze training is zorgvuldig ontworpen om dit cruciale aspect naadloos te integreren in het bredere spectrum van assetmanagement activiteiten. Deelnemers leren niet alleen hoe ze het effectief kunnen toepassen, maar ook hoe ze de toepassing ervan kunnen documenteren aan de hand van herkenbare casuïstiek. Robuuste casuïstiek is van onschatbare waarde om diepgaand begrip en bruikbare inzichten te genereren. Een instrument waar ik uitgebreid op vertrouw.

Wat mijn trainingen onderscheidend maakt is de dynamische leeromgeving die ik creëer. Een training zo “faciliteren” dat deelnemers zelf ontdekkingen doen en dat juist door de beweging andere delen van het brein worden geactiveerd waardoor diepere leerervaringen ontstaan. Een passende ruimte draagt daar ook aan bij. Zeker, de voorbereiding van een dergelijke training gaat verder dan een mooie PowerPoint, maar dan heb je ook wat. En de inhoud op de foto is nog niet alles.

Volgende week een try-out. Gewoon om de training te ervaren en wat de diverse werkvormen en opdrachten doen. Bovendien biedt het ruimte voor verfijning op basis van feedback van deelnemers. Daarna op een ander moment verleggen we de aandacht naar de didactiek voor de toekomstige trainers. Ik ben heel benieuwd hoe de deelnemers hierop gaan terugkijken. Maar dat het enthousiasme zal worden ontstoken is een ding wat zeker is.

Wil jij assetmanagement ook naar een hoger niveau tillen in je organisatie waarbij trainingen (of een Train de Trainer) als instrument ingezet kunnen worden? Lees dan hier over mijn aanpak.

Materiaal voor de Train de Trainer Risicomanagement