Nog een keer risicobeheer

LEAM is actief in de (afval)watersector. Bij diverse organisaties is inmiddels het denken vanuit de 7 assetmanagement stappen geïntroduceerd. Het is een kapstok om assetmanagement toepasbaar te maken. Stap 2 van de 7 stappen gaat over risicobeheer of risicomanagement.

Na een succesvol traject bij het Hoogheemraadschap van Rijnland (lees ook de recensie) heeft nu ook Waterschap Vallei en Veluwe opdracht gegeven om het risicobeheer handen en voeten te geven. Het waterschap volgt dezelfde stappen. LEAM heeft voor Vallei en Veluwe ook het SAMP ontwikkeld en een plan van aanpak om de 7 stappen toepasbaar te maken.

Uitgangspunt is dat medewerkers in staat worden gesteld te leren, zich te ontwikkelen om vervolgens zelfstandig het risicobeheer verder vorm te geven op de overige disciplines van het waterschap. Mijn achtergrond als facilitator is een toegevoegde waarde voor de diverse bijeenkomsten die nodig zijn om dit te bereiken. Actief, aangenaam, veilig, uitdagend en afwisselend zijn kernwoorden.

Rijnland is begonnen met het leren en ontwikkelen waarbij de focus lag op de rioolgemalen en de ~leidingen. Vallei en Veluwe heeft gekozen om poldergemalen als vertrekpunt te nemen voor het leren en ontwikkelen. Aangezien de aanpak en de producten (bijvoorbeeld risico analyses) goed vergelijkbaar zijn ontstaat er ook een mogelijkheid om van waterschappen onderling te leren en zelfs producten uit te wisselen. Denk dan aan risico analyses, risicoregister, bedrijfswaardenmodel of risicomatrix, etc. Een echte win-win.

Risicobeheer; aan de slag met feitenrapporten