Stem. Weer!

Assetmanagement gaat over keuzes maken onder onzekerheid. De toekomst is per definitie onzeker. Het stemmen op een politieke partij maakt de toekomst niet helderder, maar geeft wel een uitdrukking aan waar jij voor staat. En zo ontstaat er een kans dat jouw stem bijdraagt aan de politieke strategie voor de komende jaren. En daarmee wordt kleur gegeven aan de politieke keuzes van de toekomst.

stemmen

Er zijn genoeg redenen om NIET te gaan stemmen. Bijvoorbeeld omdat jij het vertrouwen in de politiek volledig kwijt bent doordat je rechtstreeks geraakt bent of wordt door (uitblijvende) politieke keuzes. Er is geen partij die opkomt voor jouw belangen.

Een andere reden is dat je uitzoomt en steeds meer ziet dat de politieke keuzes steeds vaker beïnvloed wordt door niet democratisch gekozen partijen. Denk aan de WHO het WEF en vooral ook de Europese Unie.

Weer een andere reden is op het energetisch vlak. De wereld en hoe ze is ingericht draagt op geen enkele wijze meer bij aan de “Godsvonk” van jouwzelf. En daar wil je energetisch niet meer aan bijdragen door anderen te laten beslissen over jouw toekomst.

Mocht je wel gaan stemmen, doe dat dan bewust. Er is geen enkele lijsttrekker die jou gaat redden. Dat kan je enkel zelf. Bijvoorbeeld door te stemmen op die partij die qua programma jouw idealen raakt. Of op een partij waarvan heel duidelijk is dat die zich inzet voor rechtvaardigheid en menselijkheid, voor compassie en harmonie.

Niet stemmen is – in de democratie zoals wij die kennen – per definitie een verloren stem. Net als strategisch stemmen. Een strategische stem is een stem op datgene wat je niet wilt. En waarvan de kans vrij groot is dat je het wel krijgt.

Loyaal stemmen is net zo goed een verloren stem, tenzij de stem loyaal blijft aan jouw idealen. De wereld veranderd in zo’n rap tempo dat gevestigde politieke partijen dat niet kunnen bijbenen omdat het een radicale verandering van koers zou betekenen. Progressie wordt geremd door conservatisme.

Duurzame keuzes staan los van politieke kleur. Ze zijn gebaseerd op de fundamenten van de maatschappij en wat daarin werkelijk belangrijk is. Ik geloof oprecht dat de wereld een stukje mooier kan worden als we iets vaker door een assetmanagementbril zouden kijken. Keuzes maken aan de hand van vastgelegde maatschappelijke waarden. Een richtinggevend (moreel) kompas.

Dit e-book gaat je allicht helpen om de context van dit geloof te begrijpen.

Ik wens jou veel wijsheid toe met jouw stemkeuze!