YES! Ik heb LEF

Het kende een lange doorlooptijd, de aanbesteding van Rijkswaterstaat waar ze zochten naar nieuwe facilitatoren voor het eigen LEF future center. Maar het is gelukt. Van ruim 300 aanmeldingen zit ik bij de pool van 30. Ik ben een RWS facilitator. Yes!

“Maar wat doet LEF?”

LEF, het future center van Rijkswaterstaat, is 100% gericht op het doorbreken van patronen tijdens speciaal daarvoor ingerichte sessies. In een inspirerende en procesondersteunende omgeving, die gestoeld is op neurologische en psychologische wetenschap.

LEF future center is onderdeel van Rijkswaterstaat en houdt zich sinds 2008 bezig met het begeleiden van groepen in sessies. De sessies zijn ondersteunend aan het proces van deze groepen en hebben tot doel een nieuwe denk- en gedragspatronen te creëren. Daar waar het proces stagneert of er grote veranderingen plaats moeten vinden.

De ruimtes van LEF zijn helemaal ingericht op het stimuleren en ondersteunen van innovatieve processen en oplossingen. Daarbij baseren we ons op moderne breininzichten uit de cognitieve psychologische en neurologische wetenschap. En we maken gericht gebruik van speciaal gecreëerde ‘sferen’, aan de hand van (wand)projecties, meubilair, kleur, geur, beeld en geluid.