Zodat we elkaar in 2023 opnieuw mogen ontmoeten

dag mooi mens!

Het is december en bijna winter. De winter is voor mij een tijd om te verstillen en naar binnen te keren. De tijd om de warmte te zoeken bij de haard én in mijzelf door terug te blikken op de ontwikkelingen van het afgelopen jaar. Jij bent onderdeel geweest van die ontwikkeling. Doordat we kennis maakten met elkaar of zelfs mochten samenwerken. Door een kans die je mij hebt gegeven. Dat ik mij voor jou kon openstellen en andersom. Vanuit verbinding, openheid en nieuwsgierigheid.

Daarvoor ben ik jou dankbaar

2022 begon “op slot” in het dagelijks leven, maar online ging het voor de wind. Met leuke opdrachten en mooie resultaten. Maar ook met nieuwe kansen voor opdrachten door gepast afscheid te nemen van andere waarvoor ik (voor mijzelf) nog weinig waarde kon toevoegen. Ik heb mogen werken voor en met: Waternet, Evides, Vitens, Oasen, waterschap Vallei en Veluwe, Rijkswaterstaat, LEF, waterschap Rivierenland, Spatial Insight, waterschap Drents Overijsselse Delta, Kristal Compagnie en FACgenoten. En om ook in 2023 voor LEF te kunnen blijven faciliteren ben ik onlangs een samenwerking aangegaan met JOP (Jonge Honden, Outside Inc. en Public Cinema).

Daarvoor ben ik jou dankbaar

Hoe mooi deze ontwikkelingen ook zijn, het ging niet altijd als vanzelf. Misgelopen opdrachten doordat deze onverwacht niet doorgingen. Een offerte die niet goed genoeg was of een aanbesteding die mislukt. Mij toch niet helemaal senang voelen in een rol. Het gebeurt. En het geeft een mogelijkheid om het een volgende keer anders te doen. En het geeft ook duidelijkheid aan mijzelf waar ik wel of minder energie van krijg.

Daarvoor ben ik jou dankbaar

Verstillen biedt ook een kans om vooruit te kijken. Door een intentie te zetten voor 2023 en focus aan te brengen waarop ik mijzelf wil richten. Dit jaar heb ik dat vormgegeven in een afbeelding. De afbeelding is persoonlijk. En toch wil ik het met je delen omdat het jou misschien kan inspireren. Wil je weten wat de betekenis is achter wat je ziet? Ik nodig je dan van harte uit om contact te zoeken. Ik vertel het je graag.

Design mt dreams into reality
dat we elkaar in 2023 opnieuw mogen ontmoeten
Design my dreams into reality 2023

De eerste opdrachten voor 2023 zijn inmiddels een feit. Er zullen er zeker nog meer volgen. Waar ik erg naar uitkijk is een cadeau aan mijzelf: de jaartraining “The Fundamentals of Awakened Leadership.” Ik heb het gevoel op een kruispunt te staan. Hoe gaaf en leuk ik mijn werk als zelfstandige ook vindt, er dringt zich iets op waar ik nu nog geen woorden aan kan geven. De focus ligt in deze jaartraining volledig op mijn persoonlijk ontwaken op zeer hoog niveau en op alle lagen. Het vraagt om radicaal eerlijk te kunnen en willen zijn met mijzelf. Niet terug te deinzen om mijn emoties te ontmoeten en weerstand te onderzoeken en om voorbij te groeien aan mijn overlevingsmechanismen.

Ik ben dankbaar dat ik deze training kan en mag doen

Ik wens jou – en ieder die jou lief is – fijne en warme dagen toe. Dagen waarin ook ruimte is voor verstilling en reflectie. Zodat we elkaar in 2023 opnieuw mogen ontmoeten als ware wij vreemden van elkaar met een gedeelde herinnering.